סגור

דן הלפרן

יו"ר הועד המנהל - מכון ירושלים למחקרי מדיניות

דן הלפרן

דן הלפרן

יו"ר הועד המנהל - מכון ירושלים למחקרי מדיניות