השכונות הערביות במזרח ירושלים: אבו תור

פרסום מס' 474

2017 | מחברים: יערה איסר...

השכונות הערביות במזרח ירושלים: עיסאוויה

פרסום מס' 464

2016 | מחברים: יערה איסר...