מרכז העיר מוגדר כאזור הנתחם על ידי רחוב הנביאים מצפון, רחובות מסילת ישרים, אוסישקין, והמלך ג'ורג' ממערב, רחובות אגרון ושלמה המלך מדרום, ורחוב שבטי ישראל ממזרח. אוכלוסיית מרכז העיר מבוגרת ביחס לאוכלוסייה בכלל העיר. נכון לסוף 2005, הגיל החציוני של האוכלוסייה במרכז העיר (הגיל שחצי מהאוכלוסייה צעירה ממנו וחצי מבוגרת ממנו) היה כ- 34 שנים, לעומת הגיל החציוני בכלל העיר שעמד על כ- 23, והגיל חציוני בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר שעמד על כ-25. מתברר אפוא שהגיל החציוני של אוכלוסיית מרכז העיר גבוה כמעט בעשר שנים מהגיל החציוני של האוכלוסייה היהודית בירושלים, נתון הנובע בעיקר ממיעוט של ילדים עד גיל 14 ביחס לשאר העיר.
בבחינה של פריסת האוכלוסייה ניתן לזהות שמבין האזורים במרכז העיר, אוכלוסייה צעירה יותר מתגוררת בעיקר באזור רחוב החבצלת ורחוב הרב קוק (גיל חציוני 26), ואוכלוסיה מבוגרת יותר מתגוררת באזור רחוב שלומציון המלכה ומתחם מגרש הרוסים (גיל חציוני 35), ורחוב רבי עקיבא ומתחם "לב רחביה" (גיל חציוני 43).
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנחלאות עמד על 32 שנים. האוכלוסייה בנחלאות מבוגרת יחסית לאוכלוסייה היהודית בשאר העיר, אך צעירה במקצת מזו שבמרכז העיר. במתחמי הנחלאות השונים קיים דמיון בחציון הגילים, למעט במתחמים החרדיים בהן האוכלוסייה צעירה יותר וגילה החציוני היה 24 בלבד.
משנות ה-80' קיימת מגמה של הצערת האוכלוסייה במרכז העיר לעומת יציבות בשאר העיר. לשם דוגמא בשנת 1986 הגיל החציוני של האוכלוסייה במרכז העיר היה כ- 44 שנים, לעומת גיל חציוני של כ- 23 בכלל העיר, ובשנת 1999 הגיל החציוני של אוכלוסיית מרכז העיר היה כ- 32 לעומת כ- 23 בכלל העיר. בשכונת הנחלאות, כמו בשאר העיר ובניגוד למרכז העיר, לא ניכרת השתנות בחציון הגילים בעשרים השנים האחרונות. בשנת 1986 הגיל החציוני של האוכלוסייה המתגוררת בשכונה היה 32, הוא נותר כך גם בשנת 1999 וגם כיום.

מרכז העיר – גיל חציוני על פי מתחמים


מקור: מאיה חושן (עורכת), שנתון סטטיסטי לירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, לשנים המתאימות