מיסי ארנונה הם אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של רשויות מקומיות, ויתרונם הוא בכך שהם מהווים הכנסה עצמית שאינה "צבועה", ובכך תומכים בעצמאותה הכלכלית של הרשות. בשנת 2018 הרשויות בישראל חייבו את תושביהן ואת העסקים בתחומן, בסך כולל של 30.2 מיליארד שקלים, או 3,400 שקלים בממוצע לתושב לשנה. כחצי מהחיוב (14.5 מיליארד שקלים, או 1,630 שקלים לנפש) היה במסגרת ארנונה למגורים, ושימושים עיקריים אחרים היו משרדים, שירותים ומסחר (7.5 מיליארד, 840 לנפש) ותעשייה ומלאכה (3.1 מיליארד, 350 לנפש). הרשויות בהן חויבו הסכומים הגבוהים ביותר היו הערים הגדולות תל אביב (3.3 מיליארד), ירושלים (2.9 מיליארד), וחיפה (1.5 מיליארד). בחיוב למגורים ירושלים היתה המובילה, והחיוב הכולל למגורים בה עמד על 1.3 מיליארד שקלים. כל הנתונים לקוחים מהפרסום "הרשויות המקומיות בישראל 2018", שיצא לאור לאחרונה.

מעמד מוניציפלי

השוואת הערים למועצות המקומיוֹת והאזוריוֹת מגלה שעיקר החיוב למשרדים ושירותים (כולל מסחר, בנקים וחברות ביטוח) היה בערים, שם הוא עמד על 1,150 שקלים לתושב, לעומת סכומים נמוכים הרבה יותר במועצות האזוריות והמקומיות — 460 ו-240 שקלים לתושב בהתאמה. התעשייה והמלאכה מרוכזות בעיקר היכן שיש שטח רב — במועצות האזוריות (650 שקלים לתושב, לעומת 360 בערים ו-110 במועצות המקומיות). מעניין שגם החיוב לבתי מלון במועצות האזוריות (77 שקלים לנפש), היה גבוה מזה שבערים (50).

חלוקה למחוזות

בבחינה גיאוגרפית — נראה שעיקר החיוב הוא באזור המרכז. חיוב ארנונה גבוה במיוחד נרשם במחוזות תל אביב (5,070 שקלים לתושב) והמרכז (3,630). החיוב הגבוה, הן למגורים (2,000 שקלים לתושב) והן לא-למגורים (3,070) נרשם במחוז תל-אביב. בחלק מהמחוזות חיוב המגורים היה קרוב יחסית לזה של מחוז תל אביב (כגון 1,890 במחוז המרכז), אך בחיוב לא-למגורים, לא היה מחוז שהגיע אפילו ל-2,000 שקלים לתושב. הפרש גבוה זה נובע מהיותו של מחוז תל אביב משופע במקומות עבודה המושכים מועסקים רבים מהמחוזות האחרים.

אשכול חברתי-כלכלי

כאשר משווים את הרשויות זו לזו לפי האיפיון החברתי-כלכלי של האוכלוסייה, ניכר כי בארנונה למגורים ישנה עלייה ככל שהרשות באשכול-חברתי-כלכלי גבוה יותר, כאשר שתי הרשויות באשכול הגבוה ביותר (סביון וכפר שמריהו באשכול 10) מחייבות בממוצע 7,010 שקלים לתושב לשנה. באשכולות 8, 9 החיוב הממוצע הוא 2,150 ו-2,980 שקלים בהתאמה. באשכולות הנמוכים, 1, 2 החיוב הממוצע למגורים הוא 507 ו-1,280 שקלים בממוצע.