בשבוע שעבר חגגו המוסלמים את חג הקורבן. בעוד שהדת היהודית משופעת באופן יחסי בחגים, לדת המוסלמית ישנם שני חגים בלבד: עיד אל-פיטר (שבירת צום הרמדאן) ועיד אל-אדחה (חג הקורבן). חג הקורבן מציין את המועד לקיום החג', העלייה לרגל למכה, המקום הקדוש ביותר עבור המוסלמים.

בשנת 2009 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.286 מיליון נפש, והיא היוותה 17% מכלל אוכלוסיית ישראל.
האוכלוסייה המוסלמית מתאפיינת בגילה הצעיר. בשנת 2009 היה הגיל החציוני (הגיל שמחצית מהאוכלוסייה צעירה ממנו והמחצית האחרת מבוגרת ממנו) של האוכלוסייה המוסלמית בישראל 20, בהשוואה ל-31 בקרב האוכלוסיה היהודית, ול-30 בקרב האוכלוסייה הנוצרית-ערבית. גילה הצעיר של האוכלוסייה המוסלמית נובע בעיקר משיעורי פיריון גבוהים. עם זאת יש לציין ששיעורי הפריון של האוכלוסייה המוסלמית נמצאים בירידה מזה כמה שנים.

כמחצית מהאוכלוסייה המוסלמית בישראל מתגוררת בצפון הארץ (37% במחוז הצפון ו-14% במחוז חיפה). במחוז ירושלים מתגוררת 21% מהאוכלוסייה המוסלמית, מרביתה בעיר ירושלים, ובמחוז הדרום גרה 15% מהאוכלוסייה.

בירושלים מתגורר מספר המוסלמים הגבוה ביותר בישראל. בשנת 2009 התגוררו בה 264 אלף מוסלמים, והם היוו 96% מהאוכלוסייה הערבית בירושלים, ו-34% מכלל אוכלוסיית העיר. מספר המוסלמים בתל אביב ובחיפה נמוך באופן ניכר ועמד על 13-12 אלף (בכל אחת מהן). ערים נוספות בהן גרה אוכלוסייה מוסלמית גדולה יחסית הן: רהט (52 אלף), נצרת (50 אלף) ואום אל-פחם (46 אלף).

מקורות: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויקיפדיה.