(או: לאן הולך הכסף?)

סקר הוצאות למשק הבית לשנת 2006 מראה כי בשנת 2006 עמדה ההוצאה הממוצעת למשק בית בישראל על 11,133 ₪ לחודש. מבין חמש הערים הגדולות ההוצאה הגבוהה ביותר נרשמה בראשון לציון – 13,076 ₪, ולאחריה תל אביב 12,456 ₪, ירושלים 10,749 ₪, אשדוד 10,027 ₪ ובחיפה – 9,448 ₪ לחודש .

התפלגות ההוצאות של משקי בית בחמש הערים הגדלות בישראל לפי תחומי הוצאה ראשיים מעלה את הנתונים הבאים:
ההוצאה הגדולה ביותר למשק בית לדיור היא בתל אביב – 30% מההוצאה, לעומת משקי בית בירושלים אשר הוצאתם החודשית לדיור מהווה 23%.

ראשון לציון וירושלים הן שיאניות ההוצאה על מזון – 14% מהוצאתם החודשית לעומת 13% מההוצאה החודשית בתל אביב ו-10% בחיפה. משק בית תל אביבי, עם זאת, מקדיש 5% מהוצאתו החודשית לארוחות מחוץ לבית (ובירושלים – 1.5% בלבד).

הירושלמים מוציאים את האחוז הגבוה ביותר על שירותי חינוך – 6% מההוצאה החודשית לעומת 4.5% בישראל. משקי בית חיפאים, לעומתם, מוציאים על שירותי חינוך רק 3.5% מהוצאת החודשית.

הירושלמים מובילים גם בהוצאות על תחבורה ציבורית – 2% בירושלים לעומת 1% בתל אביב ו-0.5% בראשון לציון. משקי בית בראשון לציון, עם זאת, מוציאים 16% מהוצאתם החודשית על הוצאות לכל רכב, לעומת 9% בירושלים ו-11% בתל אביב. התל אביבים מוציאים את האחוז הגבוה ביותר על נסיעות לחו"ל – 8% לעומת 3% בירושלים ו-0.5% בראשון לציון.

נתון מעניין אחר הוא השוואה בין אחוז ההוצאה החודשית על הלבשה עליונה לגברים לעומת הלבשה עליונה לנשים. ההבדל בין השניים הוא כפול – 1.1% לנשים לעומת 0.6% לגברים. נשות ראשון לציון מחזיקות בשיא ההוצאה החודשית על בגדי נשים – 1.5% וזאת לעומת 0.7% בירושלים.

משקי בית בירושלים מחזיקים בשיא שלא תורם לבריאות – אחוז ההוצאה הגדול ביותר על סיגריות, טבק וצורכי עישון אחרים – 1%, לעומת 0.8% בתל אביב ו0.5% בחיפה.

התפלגות ההוצאות החודשיות במשק בית ירושלמימקורות: סקר הוצאות למשק הבית, 2006. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דצמבר, 2007

לכל טורי "העיר במספרים" באתר מכון ירושלים