ירושלים היא אחד ממוקדי התיירות החשובים של מדינת ישראל וענף התיירות בה הוא אחד ממנועי הצמיחה החשובים של העיר. ראש העיר הציב יעד שאפתני של עשרה מיליון תיירים מידי שנה. על מנת לעמוד ביעד זה נעשות כמה פעולות מקבילות: הגדלת תקציב התיירות באופן משמעותי, שדרוג תשתיות התיירות, קידום בנייתם של אלפי חדרי מלון, הכנת תכנית לשיווק ויחסי ציבור, והגדלה ניכרת של מספר אירועי התרבות והאמנות המתקיימים בעיר.

עשור הפכפך עבר על ענף התיירות בעיר. שנת 2000 הייתה שנת שיא בתיירות לירושלים, אך עם פרוץ האינתיפאדה השנייה בספטמבר אותה שנה חלה ירידה דרמטית במספר התיירים שהגיעו לעיר. הירידה במספר פיגועי הטרור בשנים שלאחר מכן, הביאה לעלייה הדרגתית בתיירות שהגיעה לשיאה בשנת 2008, בה מספר התיירים היה גבוה אף מבשנת 2000. לאחר ירידה מסוימת בשנת 2009, שנת 2010 מסתמנת כשנה מוצלחת מאד לענף התיירות. בחודשים ינואר-יוני התארחו במלונות תיירות בירושלים כ-650,000 אורחים. מדובר בעליה של 28% לעומת התקופה המקבילה ב-2009. עיקר העליה מתבטא במספר התיירים מחו"ל (עליה של כ-40% לעומת עליה של 2% בלבד במספר התיירים הישראלים).

עליה משמעותית ניכרת גם במספר הלינות במלונות העיר. בחודשים ינואר-יוני 2010 מספר הלינות עמד על כ-1,920,000. מדובר בעליה של כ-31% ממספר הלינות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מספר הלינות של התיירים מחו"ל היוו כ-86% מכלל לינות התיירים ולינות הישראלים היוו 14% בלבד. מעניין להצביע על כך שממוצע הלינות של התיירים מחו"ל היה כמעט כפול ממספר הלינות של התיירים הישראלים ועמד על 3.3 לינות לעומת 1.7 לינות בלבד.

מקור: עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה