גינה קהילתית היא גינה המוקמת ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה. כל גינה קהילתית היא מודל ייחודי ובלעדי, המשקף את התנאים, הרצונות והאופי של הקהילה המטפחת אותה. מחקרים בעולם מצביעים על כך שגינה קהילתית מגבירה את שביעות רצון התושבים מאיכות החיים במקום מגוריהם, יוצרת קשרים חברתיים חדשים ומחזקת את הקשר בין הפרט לקהילה. הגינה משמשת מקור הנאה לכלל האוכלוסייה ובכללם ילדים, קשישים, נכים ומבוגרים, משפרת את חזות היישוב ותדמיתו ומעלה את ערך הנדל"ן המקומי. הגינה משמשת מרכז לחינוך סביבתי, מעודדת ומשמרת מגוון ביולוגי מקומי של בעלי חיים וצמחי מזון מסורתיים ומשמרת שטחים פתוחים בתוך העיר.

ירושלים חלוצה בפיתוח תחום הגינות הקהילתיות. בעיר פועלות כיום 39 גינות קהילתיות המטופחות על ידי תושבים ב-15 שכונות: 17 גינות נמצאות בשלבי הקמה, 9 גינות בשלבי צמיחה, 11 גינות וותיקות ופעילות, 2 גינות ותיקות לא פעילות. הפעילות בגינות מחזקת את הקהילתיות ותורמת לטיפוח סביבת המגורים, זאת באמצעות עבודה משותפת לטיפוח הצומח בגינה (צמחייה ארץ ישראלית, צמחי תבלין, ירקות) וקיום אירועים קהילתיים.

בירושלים החיבור בין הפעילות הקיימת, התארגנויות עירוניות וגופים תומכים, יוצר הזדמנות לבנות מודל של 'עיר מרובת גינות קהילתיות' אשר בד בבד מקדמות פעילויות לקידום איכות החיים והסביבה. לשם השגת המטרות הללו הוקם פורום אייט"ק – אתרים ירוקים ירושלמיים בטיפוח הקהילה, שמתאם ומאגם את הידע והמשאבים הקיימים לטובת קידום הגינות הקהילתיות. למימוש הפרוייקט חברו עיריית ירושלים (בהובלת אגף חברה), הקרן לירושלים, המשרד להגנת הסביבה, אשל-ג'ויינט, החברה הירושלמית למרכזים ולמינהלים קהילתיים, החברה להגנת הטבע, משרד החקלאות ועמותת שומרה.
הציבור מוזמן להצטרף לפעילויות בגינות הקהילתיות הפרוסות ברחבי העיר!

גינות קהילתיות בשכונות נבחרות בירושלים

מקורות: אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, ניירות עבודה של פרוייקט אייט"ק.