חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד/יה, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות מבית המשפט או בית דין מוסמך, והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב במזונות. כאשר החייב במזונות אינו משלם, המוסד לביטוח לאומי משלם לאישה תשלום חודשי וגובה מהחייב את הסכום שחויב בו בפסק הדין למזונות.

מתוך כל הנשים בישראל שקבלו דמי מזונות בשנת 2008 לכ-30% היה פסק דין מבתי משפט רבניים, לכ-58% היה פסק דין מבתי משפט מחוזיים ובתי משפט לענייני משפחה ולכ-12% מבתי משפט אחרים. השוואה של גובה דמי המזונות שפסקו בתי הדין השונים מצביעה על כך שבתי הדין הרבניים נוטים לפסוק דמי מזונות נמוכים בכ-20% מאשר בתי הדין האחרים. כך בשנת 2008 ובכל השנים שקדמו לה.
בשנת 2008 דמי המזונות הממוצעים לחודש שנשים קיבלו באמצעות הביטוח הלאומי עמדו על 1,533 ש"ח, שהם כ-19% מהשכר הממוצע במשק. תשלום דמי המזונות הממוצע שקיבלו נשים עובדות הגיע ל-15% מהשכר הממוצע במשק והנשים שלא עבדו קיבלו 23% מהשכר הממוצע במשק. רובן המוחלט קיבלו תשלום נמוך בהרבה משיעור ההכנסה המינימלית המובטחת על פי החוק להבטחת הכנסה ועל כן הן זכאיות לפנות לשירות להבטחת הכנסה כדי לקבל השלמת הכנסה, באם יעברו מבחן תעסוקה.
בשנת 2008 קיבלו 20,784 נשים בישראל דמי מזונות באמצעות הביטוח הלאומי, בירושלים קבלו דמי מזונות 1,375 נשים, בתל אביב-יפו 860 נשים ובחיפה 964 נשים. מספר הילדים הממוצע של נשים שקיבלו דמי מזונות בירושלים היה 2.1 לעומת 1.8 בישראל, 1.7 בתל אביב יפו, ו-1.6 בחיפה. הגיל הממוצע של האישה בירושלים היה 38, והוא זהה לגיל בישראל, בתל-אביב-יפו ובחיפה. אחוז הנשים העובדות מקרב מקבלות דמי מזונות בירושלים היה 40% לעומת 47% בישראל, 48% בתל-אביב-יפו, ו-55% בחיפה.

אחוז הנשים העובדות מקרב נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, 2008

מקורות:
נשים המקבלות נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2008, המוסד לביטוח לאומי, 2009.
חוברת הסברה דמי מזונות, אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.