סטודנטים בישראל נהנים, כמו סטודנטים במדינות אחרות בעולם, מהנחות בעת רכישת כרטיס תקופתי לשימוש בתחבורה ציבורית בקווים עירוניים.

הטבה זו, הנהוגה בארץ מזה 4 שנים בקירוב, נועדה לעודד את הסטודנטים להעדיף את השימוש בתחבורה ציבורית על פני שימוש ברכב פרטי, וכך להקל על העומס בכבישים, על מצוקת החנייה ולעודד את שמירת איכות הסביבה. ההנחות, עם זאת, שונות זו מזו בהתאם לחברה המפעילה את התחבורה הציבורית וגודל העיר בה ממוקם מוסד ההשכלה הגבוהה.
כך נראה כי בעוד וסטודנט ירושלמי או חיפאי הלומד במוסד אקדמאי מוכר (את הרשימה ניתן למצוא באתר אגד) משלם 564 ₪ עבור כרטיס לחודשי סמסטר א', 626 ₪ עבור סמסטר ב', ו-1,356 ₪ לכרטיס שנתי, סטודנט תל אביבי ישלם 507 ₪ או 563 ₪ עבור כרטיס סמסטריאלי (סמסטר א' וסמסטר ב', בהתאמה) ו-1,218 ₪ עבור כרטיס שנתי בחברת "דן". סטודנט באר-שבעי, המשתמש בשירותי התחבורה הציבורית של חברת "מטרודן", ישלם רק 376 ₪ עבור סמסטר א', 417 ₪ עבור סמסטר ב', ו-900 ₪ עבור כרטיס שנתי.

בהשוואה למדינות מערביות אחרות נראה כי שיעור ההנחה הניתן לסטודנט הישראלי עומד על כ-50%-44% ממחיר הנסיעה הרגיל, שיעור הדומה לשיעורי ההנחה בערים אירופאיות כפריז, הלסינקי ומילאנו. שיעור הנחה זה נמוך, עם זאת, משיעור ההנחה הניתן לסטודנטים הלומדים בקליפורניה הנהנים מ-90% הנחה במחיר נסיעה בתחבורה הציבורית.

לאחרונה, בעקבות שיתוף פעולה בין צוות תכנית אב לתחבורה, עיריית ירושלים, משרד התחבורה, חברת אגד ואגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, שונה מסלול הנסיעה של שניים מקווי האוטובוס החיוניים ביותר עבור הסטודנטים בירושלים – קו 19 המקשר בין קמפוס הר הצופים, מרכז העיר וקמפוס "הדסה" עין כרם, וקו 30 המקשר בין קמפוס הר הצופים, מרכז העיר ושכונת גילה.

שיעור ההנחה הניתן לסטודנטים בתחבורה ציבורית בערים שונות בעולם

מקורות:
שוורץ, אליעזר (2008). "הנחות לסטודנטים בתחבורה ציבורית". הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
אתרי האינטרנט ומוקדי המודיעין של חברות התחבורה הציבורית "אגד", "דן" ו"מטרודן".