ירושלים התברכה במתנדבים רבים. עשרות אלפי מתנדבים פועלים בעיר במסגרות שונות ובתחומי פעילות רבים ומגוונים. על מנת לקדם את נושא ההתנדבות בעיר פועלת בעירייה היחידה העירונית להתנדבות במינהל לשירות קהילה. היחידה מסייעת באופן שוטף בגיוס ובשיבוץ מתנדבים, במתן ידע והכשרה למפעילי המתנדבים ולמתנדבים, וכן דואגת לזכויות המתנדבים (כגון ביטוח) ולמתן הטבות שונות.
היחידה מובילה את המטה הירושלמי להתנדבות ששותפים בו אגפים עירוניים: חברה, מנח"י, מנח"ח, והחברה למינהלים ולמרכזים קהילתיים, וגופים חוץ עירוניים: ג'וינט ישראל, מועצת ארגוני המתנדבים בירושלים ונציגי ארגונים כמו: יד שרה, ויצ"ו, מכללת "הדסה", וועדת הארגונים המתנדבים לקליטת עליה.
בשנת 2008 הייתה היחידה בקשר עם כ-240 גורמים מרכזיים המפעילים מתנדבים בעיר. בשנה זו פעלו בגופים השונים שמקבלים שירותים מהיחידה להתנדבות למעלה מ-40,000 מתנדבים, מרביתם בני 18 ומעלה, מכל קבוצות האוכלוסייה והמגזרים בעיר. המתנדבים פועלים בכל תחומי החיים: קהילה, בריאות, איכות הסביבה, אומנויות, חירום ועוד.
בנוסף ל-40,000 המתנדבים הללו פועלים בעיר עוד עשרות אלפי בני נוער – תלמידי הלומדים במנח"י (ממלכתי, ממלכתי-דתי ומגזר ערבי) ובמנח"ח (מגזר חרדי). אחת התוכניות המובילות במערכת החינוך העירונית היא "מחויבות-אישית", החלה על תלמידי כיתות ט'-יב'. במסגרתה חייב כל תלמיד להתנדב לפחות שעתיים בשבוע, במשך שנת לימודים אחת. יש בתי ספר שהרחיבו את התוכנית לשנים נוספות ואפילו מכיתה ז'-יב'. תלמידים רבים מתנדבים גם מעבר לשעות הייעודיות ו/או לאחר שסיימו את חובתם ל"מחויבות אישית". את התנדבות התלמידים בקהילה – במיוחד במסגרות הבית ספריות – מרכזת במנח"י היחידה להתנדבות, המקבלת סיוע ביחידה העירונית להתנדבות שבמינהל שירותי קהילה.
על התנדבות במערכת החינוך ובמסגרות עירוניות נוספות נרחיב באחד הטורים הבאים.

היחידה העירונית להתנדבות – תחומי התנדבות עיקריים, 2008

מקור: היחידה העירונית להתנדבות במינהל לשירותי קהילה, היחידה להתנדבות, מנח"י, עיריית ירושלים.