הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא סקר שנתי המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 20 ומעלה) ורווחתה, ועל תפיסותיהם של האנשים לגבי היבטים שונים של חייהם. במסגרת הסקר נשאלו הנסקרים מגוון שאלות, בהן גם שאלות בנושא שימוש במחשב. כל השאלות התייחסו לשימוש במחשב בשלושת החודשים שקדמו לראיון.

מהסקר התברר ששיעור המשתמשים במחשב בישראל עמד בשנת 2008 על 65% מהאוכלוסייה. מעניין לציין כי שיעור השימוש במחשב בקרב האוכלוסייה היהודית (69%) גבוה יותר מבקרב האוכלוסייה הערבית (40%). עובדה מעניינת נוספת היא כי שיעור המשתמשים במחשב בקרב הציבור היהודי עולה ככל שמידת הדתיות פוחתת. כך למשל שיעור המשתמשים במחשב עמד בקרב הנשאלים שהגדיר עצמם "חרדים" על 44%, לעומת 69% בקרב נשאלים אשר הגדירו עצמם כ"דתיים" ו-78% בקרב הנשאלים שהגדירו עצמם כ"חילונים".

בחלוקה על פי ערים ניתן לראות כי שיעור המשתמשים במחשב בירושלים נמוך יותר מבערים גדולות אחרות בארץ. שיעור המשתמשים במחשב בבירת ישראל עמד על 55% לעומת 75% בתל אביב, 66% בחיפה ו-60% באשדוד.
מרבית אוכלוסיית ישראל (90%) עושה שימוש במחשב בבית. שיעור הירושלמים שהשתמשו במחשב בבית עמד על 81% לעומת שיעור התל אביבים שעמד על 95%, שיעור החיפאים שעמד על 93% ושיעור האשדודים שעמד על 86%. שיעור משתמשי המחשב בעבודה בירושלים עמד על 47% לעומת 59% בתל אביב 58% בחיפה ו-44% באשדוד.

שאלה מעניינת נוספת עסקה בשימוש ברשת האינטרנט בקרב המשתמשים במחשב. שיעור המשתמשים באינטרנט בכלל הארץ עמד על 92%. שיעור המשתמשים בירושלים היה הנמוך ביותר מבין הערים הגדולות ועמד על 85% לעומת 96% בחיפה ו-97% בתל אביב.

שיעור המשתמשים במחשב בכלל ובאינטרנט בפרט נמוך יחסית בירושלים, בין היתר בגלל מאפיינים חברתיים וכלכליים של האוכלוסייה החרדית והערבית, המהוות חלק ניכר מאוכלוסיית העיר.

שיעור המשתמשים (בני 20 ומעלה) במחשב בירושלים, 2008
מקור: הסקר החברתי 2008, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.