השאיפה להישאר צעיר, הן בגיל והן ברוח, מקננת בקרב רבים מאיתנו. בשנת 2007 חיו בישראל 1.1 מיליון צעירים (בני 20-29) והם היוו 16% מכלל אוכלוסיית ישראל. בירושלים, כמו בישראל, היוו הצעירים 16%, בתל אביב 18%, ובחיפה 15%. באילת נרשם השיעור הגבוה ביותר של צעירים – 25%.

עם סיום התיכון ו/או לאחר השירות הצבאי/לאומי כל צעיר מתחיל לנתב את דרכו בחיים. ההחלטות שמתקבלות בתחילת שנות העשרים מעצבות את המשך חייו של הצעיר. אולם מסתבר שלצעירים רבים חסרה "כתובת" לפנות אליה לתמיכה ולעזרה בקבלת החלטות. על מנת לספק מענה לצעירים אלו יזם ג'ויינט ישראל בשנת 2006 את הקמתם של מרכזי צעירים. מטרתם של מרכזים אלו היא לגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי צעירים ביישובים בהם הם חיים, ולשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי. ליוזמת הג'ויינט חברו משרדים ממשלתיים, עיריות וקרנות פרטיות. בשנת 2008 פעלו 25 מרכזי צעירים ביישובים שונים בארץ בינהם ירושלים, אור עקיבא, שדרות, רחובות וכפר סבא.

בשנת 2007 גרו בירושלים 118,200 צעירים. מזה שלוש שנים פועל בעיר מרכז צעירים הנקרא צעירים במרכז. המרכז מתמקד בארבעה תחומים עיקריים: השכלה, תעסוקה, עולים חדשים ומעורבות חברתית. פעילויות המרכז כללו בין היתר ייעוצים פרטניים, סדנאות אבחון ותעסוקה, עריכת קבוצת יזמות חברתית, אירועי אומנות ותרבות על ידי צעירים יוצרים, פורום חשיבה ופעילויות בשכונות העיר.
בשנת 2008 הסתייעו בשירותי המרכז 12,500 צעירים. צעירי העיר מוזמנים להיעזר בשירותים הרבים והמגוונים שמספק המרכז!

בני 29-20 בירושלים ובערים נבחרות, 2007 (אלפים)


מקורות: מידע שהתקבלו מצעירים במרכז. אתר האינטרנט של ג'וינט ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.