בעוד מספר ימים ייערכו הבחירות לעירייה. בניסיון לבחון האם קיימת בירושלים שכונה או אזור בהם התפלגות ההצבעה הייתה דומה לאופן ההצבעה בכלל העיר, חוּשב המִתאם (פירסון) בין תוצאות הבחירות למועצת העיר באזורים הסטטיסטיים השונים, לבין תוצאות הבחירות בכלל העיר בשלוש מערכות הבחירות האחרונות. שיערנו שהאזור שייצג בצורה הטובה ביותר את העיר כולה יהיה בעל דמוגרפיה מגוונת, אשר תשקף את הנציגויות השונות במועצת העירייה.
 

בבחירות האחרונות למועצת העיר ירושלים, בשנת 2013, נמצא כי האזור הסטטיסטי בעל המתאם הגבוה ביותר ביחס להתפלגות ההצבעה לכלל תושבי העיר היה במרכז העיר (באזור הרחובות החבצלת והרב קוק), שם נרשם מתאם של 94.4%. גם בשכונת מוסררה (93.6%) ובאזור רחוב מורגנטאו ברמות אלון (92.6%) נרשמו מתאמים גבוהים עם תוצאות הבחירות בעיר.

במבט על המתאם הממוצע של שלוש מערכות הבחירות האחרונות, ניתן לראות כי עדיין קיים מתאם חיובי גבוה בין מספר אזורים סטטיסטיים לבין התוצאות בקרב כלל המצביעים בירושלים: במקום החמישי נמצא אזור רחוב מורגנטאו ברמות אלון, עם מתאם ממוצע של 84.4%. במקום הרביעי והשלישי נמצאים שני אזורים סטטיסטיים השוכנים בשכונת בית וגן – האזור הסמוך לרחוב מיכלין, עם 89.7% ואזור הסמוך לבית החולים "שערי-צדק", עם 90%. במקום השני ניתן למצוא את חלקהּ המערבי של שכונת רמת אשכול, עם 90.4%, ובמקום הראשון, בדומה למערכת הבחירות האחרונה, נמצא האזור הסטטיסטי של מרכז העיר הכולל את הרחובות החבצלת והרב קוק, עם 93.3%.

 
וכך הצביעו באזור החבצלת – הרב קוק: