קטע פסוק זה, הלקוח מספר תהלים, הוא מקור שמה של שכונת רוממה הנמצאת על גבעה בגובה של כ-830 מטרים סמוך לכניסה הראשית לירושלים מכיוון מערב. השכונה נוסדה בשנת 1921 על גבעה שוממה בין הכפרים הערביים ליפתא ושייח' באדר, שבה נערך טקס הכניעה של ירושלים הטורקית לצבא הבריטי כ-4 שנים לפני כן. לזכר האירוע הוקמה במקום מצבת אלנבי הקיימת בשכונה עד היום. השכונה התפתחה באיטיות במשך תקופת המנדט הבריטי, אך מיקומה האסטרטגי הביא לבניית בריכת מים ומגדל בשנות ה-30, שגם הם קיימים עד היום. השכונה התפתחה לאחר קום המדינה והוקמו בה מבני מגורים רבים ואזור תעשייה גדול. משנות ה-60 נבנו בסמוך לרוממה מספר שכונות נוספות שיועדו לציבור החרדי: קריית מטרסדורף, קריית בעלז וקריית צאנז, והן הפכו להיות גוש בנוי אחד. משנות ה-80 הפכה בהדרגה גם שכונת רוממה עצמה להיות בעלת אופי חרדי.

האוכלוסייה החרדית בשכונות אלו מגוונת וכוללת חסידים, ירושלמים בני היישוב הישן, ליטאים וספרדים, כאשר רוב התושבים הם ליטאים. בדומה למצב בשכונות חרדיות אחרות, האוכלוסייה באזור זה היא צעירה. אחוז הילדים עד גיל 14 הוא גבוה (44% בשנת 2005) והגיל החציוני (הגיל שמחצית האוכלוסייה נמצאת מתחתיו) היה 18 שנים ב-2005.

רוב המשפחות בשכונות אלו מתגוררות בדירות קטנות ובעקבות מספר הילדים הרב נוצרת צפיפות דיור גבוהה. עם השנים נעשו הרחבות ותוספות דיור בחלק מן הדירות כדי להקטין במעט את הצפיפות. צפיפות הדיור נמדדת במטרים מרובעים (מ"ר) לנפש, כאשר ככל שהערך נמוך יותר, כך הצפיפות גבוהה יותר. צפיפות הדיור ברוממה והשכונות הסמוכות לה הגיעה ל-18.8 מ"ר לנפש בשנת 2004, כאשר הממוצע העירוני באותה שנה עמד על 19.8 מ"ר לנפש.

רווחת דיור בשכונות בירושלים, 2004

מקורות: מאיה חושן (עורכת), שנתון סטטיסטי לירושלים (לשנים המתאימות)
מינהל קהילתי רוממה.

לכל טורי "העיר במספרים" באתר מכון ירושלים