במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2009, נשאלו הנסקרים לגבי שביעות רצונם הכללי מאזור מגוריהם, ולגבי שביעות רצונם מהביטחון ומהניקיון בו. מהנתונים עולה כי בהשוואה לערים הגדולות בארץ, תושבי ירושלים הביעו שביעות רצון נמוכה מאד מהניקיון באזור מגוריהם, ושביעות רצון נמוכה מהביטחון באזור המגורים. שיעור שביעות הרצון הכללי מאזור המגורים היה גם הוא נמוך באופן יחסי לערים הגדולות בארץ.

שיעור תושבי ירושלים שמרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם עמד על 79% והוא היה הנמוך מבין תושבי הערים הגדולות בארץ. שיעורי שביעות רצון גבוהים במיוחד נרשמו בראשון לציון (90%) ובתל אביב (89%). שיעורים נמוכים יותר נרשמו באשדוד (87%) ובחיפה (82%).

בכל הקשור לניקיון באזור המגורים ההבדלים בין הערים היו גדולים הרבה יותר, וגם כאן ירושלים נמצאת בתחתית הרשימה. רק 42% מתושבי ירושלים היו מרוצים מרמת הניקיון באזור מגוריהם. שיעור זה היה נמוך באופן משמעותי משיעור שביעות הרצון בראשון לציון (70%), בחיפה (56%), בתל אביב (54%), ובאשדוד (51%).

שאלה נוספת עסקה בשביעות הרצון מהביטחון באזור המגורים. כאן הפער בין ירושלים לבין שאר הערים הגדולות היה נמוך יחסית. שיעור תושבי ירושלים שהביעו שביעות רצון מהביטחון באזור מגוריהם עמד על 70%. זאת לעומת שיעור שביעות הרצון בתל אביב (77%), באשדוד (75%), בראשון לציון (73%), ובחיפה (71%).

מקור: עיבוד לסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה