המחיר המלא של נסיעת אוטובוס עירונית ברוב המקרים בירושלים ובישראל הוא 5.90 שקלים, אך רוב הנוסעים אינם משלמים מחיר זה, שכן הם זכאים להנחה (כגון ילדים וקשישים המשלמים חצי מחיר), או משתמשים בטעינת ערך צבור (אז יורד המחיר ל-4.72 שקלים), בכרטיס חופשי חודשי (שמחירו הבסיסי הוא 213 שקלים לחודש), או בסידור תשלום אחר. ניסינו לבדוק האם מחיר השימוש הקבוע בתחבורה ציבורית הוא גבוה באופן יחסי. חשוב לציין שמועסקים המשתמשים או שיכולים להשתמש בתחבורה ציבורית על-מנת להגיע לעבודה, מקבלים על פי חוק החזר נסיעות, אבל החזר זה אינו מותנה בכך שיסעו בפועל בתחבורה ציבורית.

חשבנו להשוות את מחירי הנסיעה בישראל לאלו של ערים אחרות בעולם, לפי שערי מטבע, או בהתאמה לשווי כוח הקנייה (PPP), אבל לבסוף בחרנו להשוות למחיר של האלטרנטיבה התחבורתית — מחירו של ליטר דלק.

בישראל מחירה של נסיעה בודדת נמוך במעט ממחירו של ליטר דלק, ובמחיר מלא של נסיעה אחת ניתן לרכוש כ-0.92 ליטרים בנזין (מחירי הבנזין מתוך globalpetrolprices.com). בערים אחרות בהן בדקנו, היחס בין מחיר הנסיעה למחיר ליטר בנזין גבוה יותר. בלונדון ניתן לרכוש כ-1.2 ליטרים במחיר נסיעה, בפריס כ-1.3, בברלין כ-2.1, ובניו יורק ניתן לרכוש כ-3.8 ליטר בנזין, במחירה (המלא) של נסיעה בתחבורה הציבורית. יוצא אפוא שהמוטיבציה לנסוע בתחבורה ציבורית ולא ברכב הפרטי, לפחות מכיוון עלות הדלק, גבוהה בישראל יותר מאשר בערים הללו. יש להניח שמערכות התחבורה הציבורית בערים שנבדקו מספקות שירות טוב יותר, ושלשימוש ברכב הפרטי בהן יש עלויות נלוות נוספות, כגון פקקים וחנייה, עלויות הגורמות לתושבים רבים לבחור בכל זאת בתחבורה הציבורית. בנוסף, קיימות הנחות רבות במחירי הנסיעה.

השוואה נוספת שערכנו היא לשכר המינימום, שלמי שמרוויח אותו לא תמיד יש בחירה, מכיוון שאינו מחזיק בהכרח ברכב פרטי. שכר המינימום בישראל עומד כיום על 5,300 שקלים, ומחירו של כרטיס "חופשי חודשי" מהווה 4.0% משכר זה (אחוז גבוה יותר עבור מי שעובד במשרה חלקית). בפריס מחיר חופשי חודשי עומד על 4.5% משכר המינימום. עם זאת, קיימות שם הנחות רבות, כגון למשפחות מרובות ילדים, למקבלי קיצבאות, וגם למועסקים, האמורים לקבל מהמעסיק החזר על חצי מערך הנסיעה. בברלין מחיר נסיעה עומד על 5.2% משכר המינימום, ובלונדון וניו יורק כ-6%.

הסדרי התשלום הנהוגים בירושלים המזרחית, בה מתגוררים 38% מתושבי ירושלים, אינם מאפשרים כרטיס מעבר למערב העיר. מסיבה זו נאלץ מי שנוסע מהמזרח אל המערב לשלם פעמיים. ברור שבתנאי תשלום אלו החשבון שונה, ומחיר הנסיעה כאחוז מהשכר גבוה בערך פי שניים.