בגן החיות התנכ"י בירושלים ביקרו בשנת 2014 קרוב ל- 716,000 אנשים. נכון לשנת 2014, בגן שוכנים 2,348 פרטים מ- 226 מינים. גן החיות נוסד בשנת 1940 ברחוב שמואל הנביא, עבר בשנת 1947 להר הצופים והתמקם בשנת 1950 בשכונת רוממה. הגן במיקומו הנוכחי, בין שכונות מלחה לגבעת משואה, נפתח לקהל ב-1993. הצעדים לבחירת מיקומו נעשו 15 שנים לפני סגירת הגן במיקומו הקודם בשכונת רוממה.
טקסט זה מבוסס על פרסום של המתכננים: ג'ו סביצקי, אלכס בלוך ,ישראל קמחי.
 
מספר סיבות הובילו לתכנון מיקום חדש לגן החיות בשכונת רוממה: מצבו הירוד של גן החיות, אשר היווה מטרד רעש וריח לתושבי השכונה שגרו בסמיכות רבה לגן, לצד רצונם של מנהלי הגן להתרחב פיזית, כאשר לגן לא היו עתודת שטח להתרחבות. בנוסף, גודלו של הגן היה 74 דונם, והוא היה עתיד להתכווץ ב -19 דונם בשל תכנית כבישים. לנוכח אלו נערכה בדיקה באגף לתכנון מדיניות בעיריית ירושלים בשנת 1967 והוצעו שתי אפשרויות לגן החיות התנ"כי – הפיכת גן החיות ברוממה למיני גן חיות או מציאת מיקום חדש.
 
על מנת להידרש לסוגיית המיקום מחדש, הוצעו 25 חלופות ברחבי העיר. המיון ביניהן נעשה באמצעות קריטריונים כמו: גודל מינימלי לאתר (לא פחות מ-110 דונם), אפשרות עתידית להתרחבות, טופוגרפיה מתונה יחסית, מפנה דרומי לאתר, תנאי מיקרו אקלים הולמים למגוון חיות, מבנה מגוון של נוף, קירבה לפארק קיים, הצללה מספקת, זמינות הקרקע ונגישות לאתר. לכל אחד מהקריטריונים ניתן משקל בהתאם לשיקולי המתכננים, כך למשל נגישות היוותה קריטריון ששוויו רבע מהציון הכולל.
מתוך הבדיקה של הצוות עלה שאף אתר לא נמצא אידאלי. האתר המועדף ביותר קיבל רק 0.81 מתוך 5 הנקודות האפשריות ובכל זאת הוא נמצא כמתאים ביותר מכל שאר האתרים ובו אכן נבנה לבסוף גן החיות מספר שנים מאוחר יותר, למרגלות גבעת משואה. לאתר שאותו אנחנו מכירים כיום כגן החיות התנ"כי היו מספר חסרונות עיקריים שעד היום מוכרים לנו, והם סומנו כבר ב- 1976 כנקודות החולשה שלו, למשל נושא הנגישות לאתר של כלל האוכלוסייה ובפרט של האוכלוסיות החרדית והערבית.