ירושלים היא עיר מגוונת, ותושביה, אנחנו, זוכים לראות ולפגוש מדי יום תושבים שונים מאיתנו. מפגשים אלו מתרחשים במרחב הציבורי, כגון ברחוב או בתחבורה הציבורית, במוסדות כמו העירייה, האוניברסיטה, או המשטרה, במקומות העבודה, ועוד.
בכל ערב, תושבי העיר חוזרים לשכונות המגורים, ושם – נראה שמידת הסגרגציה גבוהה יותר. בדקנו את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי אזורי מגורים בערים המעורבות בישראל, ומצאנו שלפחות בין יהודים לערבים – הקבוצות העיקריות החולקות את העיר – קיימת בירושלים הפרדה כמעט מוחלטת בשכונות המגורים, זאת בשונה מהמצב בערים אחרות.

המדד שנבדק נקרא "מדד אי-הדמיון" (index of dissimilarity), והוא בוחן איזה אחוז מתושבי אחת משתי הקבוצות הנבחנות יצטרך להעתיק את מקום מגוריו, על מנת שהיחס בין הקבוצות בכל אחד מהאזורים או השכונות, יהיה זהה ליחס בעיר כולה. זהו מדד מקובל למידת הסגרגציה, ככל שהוא גבוה יותר, הסגרגציה חריפה יותר, וככל שהוא נמוך יותר, שתי הקבוצות מתגוררות באותן שכונות. על-מנת להסביר אותו ניתן לחשוב על עיר (דמיונית) אשר בכל אזור בה מתגוררים, לדוגמה, 20% ערבים ו-80% יהודים, וזה גם היחס, מן הסתם, בעיר כולה. במצב זה אף אחד לא יצטרך לעבור כדי להשוות את היחסים באזורים. בעיר אחרת (גם היא דמיונית) ישנם אזורים בהם 100% מהאוכלוסייה הם יהודים, ואזורים אחרים בהם 100% הם ערבים. ללא קשר מה היחס בעיר כולה, במקרה זה 100% מתושבי אחת הקבוצות יצטרכו לעבור כדי שהיחס בכל אחד מהאזורים יהיה זהה ליחס בעיר כולה.

ערכו של המדד בירושלים הוא 96%, ואכן, מעטות השכונות בעיר בהן שתי הקבוצות, יהודים וערבים, מהוות יותר מ-10%. גם אז, אזורים אלו הם בדרך-כלל לא שכונות מגורים רגילות, אלא מעונות סטודנטים או אזורי תעשייה דלי אוכלוסייה. לשם השוואה, בתל אביב – יפו מדד אי-הדמיון עומד על 82%, ובחיפה על 74%. מדד נמוך במיוחד, כלומר אינטגרציה של האוכלוסיות, קיים בעיר נצרת עילית, או נוף הגליל (25%), ובמיוחד בעיר עכו, שם עומד המדד על 2% בלבד. בשתי הערים הללו, רוב האוכלוסייה מתגוררת באזורים מעורבים, מה שלא ניתן לומר על שלוש הערים הגדולות, ובמיוחד על ירושלים.

חשוב לציין, עם זאת, שבירושלים היקף האוכלוסייה הערבית הוא הגבוה ביותר מבין הערים בישראל, בפער ניכר, וגם אחוז האוכלוסייה הערבית הוא הגבוה ביותר מבין הערים הגדולות. מסיבה זו מתקיימים בעיר, כאמור, מפגשים רבים בין האוכלוסיות, אך אלו לא קורים בדרך כלל בשכונות המגורים, ומן הסתם לא כוללים את מי שלא יוצא משכונות אלו.