משנת 1990 ועד סוף שנת 2019 עלו לישראל 1,457,500 עולים. אלו מהווים כ- 22% מאוכלוסיית היהודית בישראל. מבין העולים שעלו לישראל בשנים אלו, 75,200 גרו בסוף שנת 2019 בירושלים (5% מהעולים). אלו היוו 13% מאוכלוסיית העיר היהודית.

מבין העולים שגרו בירושלים, כשליש הגיעו לישראל ממדינות ברית-המועצות לשעבר (34%), 27% הגיעו ממדינות אירופה (ללא המדינות האירופאיות מברית המועצות לשעבר) ו-22% הגיעו מארצות-הברית וקנדה. בחלוקה לתקופת העלייה, 41% מהעולים שגרו בירושלים עלו בשנות ה-90 (30,700 עולים), 19,900 עלו בשנות ה-2000 (26%) ו-24,600 עלו בין השנים 2019-2010 (34%).

השכונה בה היה שיעור העולים הגבוה ביותר בירושלים בשנת 2019 הייתה טלביה, כשקרוב לשליש מהתושבים היהודים של השכונה עלו לישראל בין השנים 2019-1990. גם בשכונות הסמוכות לטלביה שיעור גבוה מהתושבים הם עולים – בקעה ואבו-תור עם 27% ומרכז העיר עם 26%. מבחינה מספרית, בשכונת פסגת זאב גר מספר העולים הגבוה ביותר, עם 8,420 עולים, ולאחריה ארנונה ותלפיות עם 4,590 עולים.

בקעה ואבו-תור (12%) וטלביה (11%) הן גם השכונות בהן אחוז התושבים שעלו מארצות-הברית וקנדה הוא הגבוה ביותר, כשאחריהן נמצאת רחביה (11%). מבחינה מספרית, תלפיות וארנונה (1,210 תושבים), בקעה ואבו-תור (1,200) והר נוף (1,060) הן השכונות עם מספר התושבים הגבוה ביותר שעלו מארצות-הברית וקנדה.

שיעור העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר הגבוה ביותר בירושלים היה בפסגת זאב (16%), תלפיות מזרח (12%) וגילה (9%). פסגת זאב היא גם השכונה עם מספר התושבים העולים הגבוה ביותר ממדינות ברית המועצות לשעבר, עם 6,770 תושבים. אחריה נמצאות גילה (2,690 תושבים) וקרית היובל (2,030).

מבין תושבי ירושלים שעלו ממדינות אירופה (ללא המדינות האירופאיות מברית המועצות לשעבר), מספר העולים הגדול ביותר התגורר בשכונת בית וגן (1,850 תושבים) ולאחריה שכונת הר חומה (1,470) ובקעה ואבו-תור (1,460). מבחינת חלקם באוכלוסייה, האחוז הגבוה ביותר של עולים ממדינות אירופה מהאוכלוסייה היהודית בשכונה היה בטלביה (12%), ברמת דניה, רמת שרת והולילנד (10%) ובבקעה ואבו-תור (9%).