לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים חדשים על הרכב ההוצאה החודשית של משקי הבית בערים בישראל. הרכב ההוצאה החודשית של משקי הבית הוא אחד המדדים המסייעים לבחון את מצבם החברתי-כלכלי של תושבי הערים. 
 
ההוצאה הממוצעת לתצרוכת משק בית בירושלים בשנת 2011 עמדה על כ-13,100 ₪ בחודש והייתה נמוכה מזו שבתל אביב (15,400) וראשון לציון (14,900) אך גבוהה מזו שבחיפה (12,100) ובאשדוד (12,500). אך נתונים אלו אינם מציגים את התמונה במלואה. משק בית ירושלמי ממוצע כולל 3.9 נפשות והוא הגדול ביותר מבין הערים הגדולות. משום כך, לקבלת תמונה מדויקת יותר עלינו לבחון את סך ההוצאה הממוצעת לנפש. הנתונים המתקבלים מעמידים את ירושלים במקום האחרון מבין הערים הגדולות –ההוצאה הממוצעת לנפש בירושלים עמדה על כ-3,300 ₪ והייתה נמוכה מזו שבתל אביב (6,800 ש"ח), חיפה (5,100 ש"ח), ראשון לציון (4,800 ש"ח) ואשדוד (3,700 ש"ח). 
 
ההוצאה הגדולה ביותר של משקי הבית בירושלים, בדומה למשקי הבית ברוב ערים הגדולות בישראל, היא על דיור. תושבי ירושלים הוציאו על דיור כ-3,650 ₪ בחודש שהיוו 28% מכלל ההוצאה החודשית. הוצאות עיקריות נוספות היו על מזון (16%), תחבורה ותקשורת (16%), חינוך, תרבות ובידור (13%) ואחזקת הדירה ומשק הבית (10%). תושבי חיפה היו יוצאי דופן במובן זה והוצאתם על תחבורה ותקשורת (23%) הייתה גבוהה מהוצאתם על דיור (22%). 
 
סכום ההוצאה על מזון דומה למדי בין תושבי הערים הגדולות אך קיים שוני בטעמים. כך למשל, משק בית ירושלמי הוציא בשנת 2010 על לחם, דגנים ומוצרי בצק כ-340 ₪ בחודש לעומת כ-230 ₪ בתל אביב, וכ-240 ₪ בחיפה. על בשר ועופות הוציא בממוצע משק בית ירושלמי כ-400 ₪ בחודש לעומת כ-225 ₪ בלבד בתל אביב ובחיפה. לעומת זאת, ההוצאה החודשית הממוצעת של משק בית ירושלמי על ארוחות מחוץ לבית עמדה על כ- 240 ₪ והייתה נמוכה באופן משמעותי מזו שבתל אביב (כ-690 ₪) ובחיפה (כ-330 ₪). 
 
 
 
מקור: עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה