יום שני, י' באייר תשס"ט, 4 במאי 2009, בשעה 17:00

אולם טדי קולק, מכון ירושלים לחקר ישראל, רח' רד"ק 20, ירושליםהכנסייה הקתולית, העם היהודי ומדינת ישראל

ערב ביקור האפיפיור בנדיקטוס ה-16 בארץ-הקודש

סדר היום:

יו"ר: דניאל רוסינג, מנהל מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים

ד"ר דוד סתרן, ראש החוג למדע הדתות ומנהל המרכז לחקר הנצרות, האוניברסיטה העברית: דברי ברכה

ד"ר אמנון רמון, מכון ירושלים לחקר ישראל: מהרצל ועד גולדה מאיר – מבט היסטורי על פגישות מנהיגים ציונים וישראלים בארמון הוותיקן

גב' יסכה הרני, מרצה וחוקרת בנושאי הנצרות והכנסיות בארץ הקודש: ביקורי האפיפיורים פאולוס השישי (1964) ויוחנן פאולוס השני (2000) בראי הקריקטורות בעיתונות העברית

הרב דוד רוזן, מנהל המחלקה הבין-דתית, הוועד היהודי-אמריקני יחסי הכנסייה הקתולית: העם היהודי ומדינת ישראל בתקופת כהונתו של בנדיקטוס ה-16

האב פייר-בטיסטה פיצאבּלה, שומר ארץ הקודש, קוסטודיה די טרה-סנטה: ביקור האפיפיור בנדיקטוס ה-16 בארץ הקודש מנקודת מבט קתוליתנא לאשר השתתפות: טלפון: 02-5630175, שלוחות 11, 13

דוא"ל: machon@jiis.org.il

חנייה: ליד תיאטרון ירושלים