יום ראשון, כ"ב טבת, 18 בינואר 2009, בשעה 17:00

ערב עיון לכבוד השקת
מילון שגיב ערבי-עברי, עברי-ערבי
מאת דוד שגיב, בהוצאת שוקן

אולם טדי קולק, מכון ירושלים לחקר ישראל, רחוב רד"ק 20, ירושלים


סדר היום:

יו"ר – פרופ' יעקב בר-סימן-טוב
מכון ירושלים לחקר ישראל והאוניברסיטה העברית בירושלים

מר יצחק נבון, הנשיא ה-5 של מדינת ישראל
ברכות

פרופ' יעקב לנדאו , האוניברסיטה העברית בירושלים
מילונו החדש של ד"ר דוד שגיב

פרופ' ששון סומך, אוניברסיטת תל-אביב
ערבית ועברית בהתפתחותן

ד"ר דוד שגיב, מכון טרומן לקידום השלום
דברי סיכום

נא לאשר השתתפות:
טלפון: 02-5630175, שלוחות 11, 13
דוא"ל: machon@jiis.org.il
חנייה: תיאטרון ירושלים