1,421 סניפי בנקים פעלו במדינת ישראל בתחילת שנת 2012 (כולל בנקים בישובים יהודיים בשטחי יהודה ושומרון), כלומר 18.1 סניפים לכל 100,000 נפש באוכלוסיית המדינה, שהגיעה ל-7,837,300 בסוף שנת 2011. מספר זה מבטא את הנגישות לשרותים הפיננסיים, והוא נמוך ביחס לרוב מדינות אירופה ואמריקה. כך לדוגמה בהולנד 23 סניפים ל-100,000 נפש, בארה"ב 36, בצרפת 43, באיטליה 67, ובפורטוגל 76. עם זאת, בחלק ממדינות אירופה היחס נמוך, כך לדוגמה אוסטריה, בה הוא עומד על 11. 
 
פרישתם של סניפי הבנקים בערים השונות, ביחס לאוכלוסייתן של ערים אלו, עשויה להעיד הן על מרכזיותה של עיר ביחס לערים אחרות ולסביבתה, והן על איכות השרות המסופק לציבור בעיר על-ידי הבנקים. 
 
בירושלים פועלים 138 סניפי בנק מסחריים, המהווים 10% מכלל הסניפים הפועלים בישראל. בדומה לממוצע הארצי, סניפים אלו מגיעים לכדי 17.5 סניפים לכל 100,000 נפש באוכלוסיית העיר, שמנתה 788,000 תושבים (סוף 2010). 
 
מבין הערים בעלות אוכלוסייה של 50,000 תושבים ומעלה (סוף 2010), בולטת תל-אביב – יפו, בה פועלים 65 סניפים לכל 100,000 תושבים. הדבר נובע מהיותה של תל-אביב – יפו המרכז הפיננסי של ישראל, ומרכז מטרופוליני המספק שירותים לאוכלוסייה גדולה פי כמה ממספר תושבי העיר. ערים נוספות בהן פועלים מספר גבוה של סניפי בנק ביחס לאוכלוסייה הן רמת-גן (45); כפר-סבא (27); ורעננה (26). 
 
חלק מהשרותים הבנקאיים ניתן לקבל גם בסניפי הדואר. בירושלים פועלים 51 סניפי דואר, או 6.5 סניפים לכל 100,000 נפש. מספר זה נמוך ביחס לערים הגדולות בישראל. כך לדוגמה בתל-אביב – יפו פועלים 13.1 סניפים לכל 100,000 נפש, בחיפה 11.6, באשדוד 10.4, ובבאר-שבע 10.2 סניפים. 
 
 
 
 
מקורות הנתונים: בנק ישראל; קרן המטבע הבינלאומית – סקר נגישות לשירותים פיננסיים; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; רשות הדואר.