בשנת 2011 נולדו בישראל 166,296 תינוקות חיים, ושיעור הפריון הכולל, כלומר מספר ילדים ממוצע לאישה, עמד על 3.0. בירושלים מספר התינוקות החיים שנולדו עמד על 26,577, ושיעור הפריון עמד על 3.94, בעיקר עקב אחוזי הילודה הגבוהים במגזר הערבי והחרדי. 
 
כאשר מדברים על לידת תינוקות, נוהגים להזכיר פחות את המקרים העצובים והטראגיים של לידת מת. משרד הבריאות פרסם הנחיות המסייעות להורים במצבים אלו. בהנחיות אלו, קיימת הבחנה בין הפלה טבעית ללידת מת, אשר נקבעת כאשר מתקיים אחד משני הקריטריונים הבאים: נולד עובר מת במשקל 500 גרם ומעלה, או התרחשה לידה החל מהשבוע ה-22 להריון כאשר משקל העובר אינו ידוע. מקרים אלו נדירים סטטיסטית: בישראל, מתוך 167,188 לידות בשנת 2011, "רק" 892 תינוקות נולדו ללא רוח חיים, כלומר 0.53%, או במילים אחרות, שיעור לידות המת עומד על 5.3 מתוך 1000 לידות.

במחוז ירושלים 139 תינוקות נולדו מתים, 0.52%, שיעור של 5.2, ואילו בעיר ירושלים עצמה שיעור לידות המת עומד על 5.1 מתוך 1000 עם 113 מיתות. בתל אביב השיעור הוא 5.5, ואילו באשדוד ובחיפה מדובר על 6.1 ו-6.9 לידות מת בהתאמה.

מה לגבי הפסקות הריון? הפסקת הריון יזומה (הפלה), מבוצעת באופן חוקי בישראל רק באישורן של ועדות להפסקת הריון. שיעור הפניות לוועדות אלו בישראל עמד על 10.3 ל-1000 נשים בשנת 2011 (השיעור מחושב עבור נשים בגיל הפריון, 15-49). במחוז ירושלים ובעיר ירושלים שיעור הפניות הוא הנמוך ביותר בארץ (5.7 פניות ברמת המחוז, ו-4.8 פניות בלבד ברמת העיר). פניות להפסקת הריון מאושרות במקרים שונים, ביניהם הריונות בהם גיל האישה הוא פחות מגיל הנישואין (עד 17), הריונות בהם האישה איננה נשואה או שההיריון הוא לא מנישואין. עם זאת, נשים נשואות שנכנסו להריון לא רצוי, ממולכדות על ידי החוק. בשנת 2012, 43.7% מהנשים שפנו לועדה להפסקת הריון היו נשואות, כאשר הפניה לוועדה מתרחשת לרב בחודש השני להריון (בגיל עובר ממוצע של 8.2 שבועות). עם זאת, הוועדה להפסקות הריון נוטה לאשר את הפניות אשר מגיעות אליה- 98.8% מהפניות אושרו ב-2012. עוד מתברר שיש פער בין מספר ההפלות המאושרות על ידי הוועדה, לבין מספר ההפלות המתקיימות בפועל. (בשנת 2010, מתוך 21,363 פניות, אושרו 20,809 ובוצעו 19,531). 
 
 
 
מקורות: