קשיש, ישיש או זקן, בן גיל הזהב או בן הגיל השלישי, אזרח ותיק או גימלאי – מסתבר שנמצא מגוון מינוחים וכינויים למי שמשתייך לקבוצת הגיל המבוגרת של בני 65 ומעלה. חודש אוקטובר הוכרז על ידי האו"ם כחודש הקשיש הבינלאומי. מטרתו של חודש זה לכבד, להוקיר ולציין את החשיבות בטיפול נאות בקשישים ואת הדאגה לרווחתם. על פי הגדרת האו"ם קשיש הוא כל אדם בן 65 ומעלה.
בשנת 2009 התגוררו בירושלים כ-62,500 תושבים בני 65 ומעלה – 52% מהם בני 74-65 ו-48% בני 75 ומעלה. בקרב בני 65 ומעלה בולט חלקן של הנשים – 55% מבני 74-65 הן נשים ו-60% מבני 75 ומעלה הן נשים. הסיבה לכך היא תוחלת חיים גבוהה יותר של נשים בהשוואה לגברים. בשנת 2009 היתה תוחלת החיים בישראל של נשים – 84 שנה ושל גברים – 80 שנה.
בירושלים מהווים בני 65 ומעלה 8% מהאוכלוסייה, ושיעורם נמוך מזה שבישראל – 10%, ונמוך במידה ניכרת מזה שבחיפה – 18% ובתל אביב – 14%.
בקרב אוכלוסיית ירושלים, אחוז בני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה היהודית (11%) גבוה בלמעלה מפי 2 מזה שבקרב האוכלוסייה הערבית (4%), והוא דומה לזה שבישראל – 12% ו-4%, בהתאמה. כפי שניתן לראות בגרף, אחוז הקשישים בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים נמוך בהשוואה לתל אביב ולחיפה. אחוז האוכלוסייה הערבית בירושלים זהה לאחוז בתל אביב, אך נמוך מבחיפה. הסיבה לפער באחוז הקשישים בין האוכלוסיות נובעת משיעורי ילודה גבוהים יותר בקרב האוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית, וכן מתוחלת חיים גבוהה יותר של האוכלוסייה היהודית.