אזור מרכז העיר נתחם על ידי רחוב הנביאים מצפון, רחובות מסילת ישרים, אוסישקין, והמלך ג'ורג' ממערב, רחוב אגרון ומתחם ממילא מדרום, ורחוב שבטי ישראל והעיר העתיקה ממזרח. למרות היות מרכז העיר מוקד תעסוקה, מסחר, ממשל ומשרדים, שטח הרצפות (כלל השטח של היחידות) הגדול ביותר הוא למגורים וגם מספר היחידות הגדול ביותר לשימוש הוא למגורים. באזור שתחמנו כמרכז העיר מתגוררים כ- 6,000 תושבים.

שטח המגורים הכולל במרכז העיר הוא כ- 220,000 מ"ר, לעומת כ- 100,000 מ"ר המשמשים למשרדים עירוניים וממשלתיים, כ- 83,000 מ"ר המשמשים למסחר, כ- 53,000 מ"ר המשמשים למלונאות, וכ- 48,000 מ"ר בלבד המשמשים למשרדים עסקיים ובסה"כ 284,000 מ"ר שלא למגורים. בבחינת מספר יחידות הדיור על פי השימושים, ניתן לראות בבירור כי השימוש העיקרי במרכז העיר הוא מגורים. מספר יחידות המגורים הוא כ- 3,400, לעומת כ-1,400 יח"ד המשמשות למסחר, כ- 450 יח"ד המשמשות למשרדים (לא כולל משרדים עירוניים וממשלתיים), כ- 137 יח"ד המשמשות למשרדי עירייה וממשלה, וכ- 48 מבנים המשמשים למלונאות.

השימוש למגורים במרכז העיר בולט גם כשמתמקדים באזור המשולש בלבד המהווה את המוקד של פעילות המסחר והמשרדים במרכז העיר. אזור המשולש מתאפיין במספר גדול של יחידות המשמשות למסחר, מלונאות ומשרדים. מספר יחידות המגורים בו עומד על 659 בשטח כולל של כ- 38,000 מ"ר לעומת 736 יחידות בשטח של 67,000 מ"ר לשימושים שאינם למגורים. במתחם זה 517 יחידות המשמשות למסחר בשטח כולל של כ-30,000 מ"ר, 14 מלונות בשטח כולל של כ- 16,000 מ"ר, 190 יחידות המשמשות למשרדים בשטח כולל של כ- 13,000 מ"ר, ו-15 יחידות לשימוש משרדי עירייה וממשלה בשטח כולל של כ- 8,000 מ"ר.

שימושי קרקע עיקריים במרכז העיר, לפי שטח רצפה במ"ר, 2006

מקור: עיבוד לקובץ נתוני הארנונה של עיריית ירושלים לשנת 2006.

לכל טורי "העיר במספרים" באתר מכון ירושלים