לפני חג שבועות שחל השבוע השתרכו תורים ארוכים ברשתות השיווק לשם ביצוע קניות לחג והארוחות הכלולות בו. בהקשר זה מעניין לבחון את התפלגות ההוצאות של משקי הבית לצריכה בכלל ולצריכת מזון בפרט.

מנתונים חדשים שהתפרסמו לאחרונה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הוצאות משקי בית בישראל עולה שבשנת 2009 היתה ההוצאה החודשית הממוצעת לצריכה של משק בית בירושלים      11,900 ₪, בישראל 13,000 ₪ ובתל אביב 14,400 ₪. אולם בשל הבדלים בגודל משק בית, ההוצאה החודשית הממוצעת לנפש (סטנדרטית) בירושלים היתה 4,000 ₪, והיא נמוכה מזו שבישראל (4,700 ₪) ובתל אביב (6,900 ₪).

סעיפי ההוצאה העיקריים של משקי הבית בירושלים הם: דיור (26%), תחבורה ותקשורת (17%), מזון (17%), וחינוך, תרבות ובידור (13%). התפלגות זו דומה להתפלגות ההוצאות בישראל ובתל אביב.

סכום ההוצאה על מזון של משקי בית בירושלים, בישראל ובתל אביב דומה והוא עמד על כ-2,100 ₪.  אולם מסתבר ש"כל אחד וטעמו עִמו" וכי ישנו שוני בהרכב סל הקניות של משקי הבית.
הסעיפים העיקריים בהוצאה על מזון בירושלים הם: ירקות ופירות (414 ₪), בשר ועופות (338 ₪), לחם, דגנים ומוצרי בצק (325 ₪) חלב ומוצריו וביצים (298 ₪) וארוחות מחוץ לבית (244 ₪).
מעניין לציין שבעוד שבירושלים ובישראל שני הסעיפים הראשונים בהוצאה על מזון הם ירקות ופירות, ובשר ועופות, בתל אביב שני הסעיפים הראשונים הם ארוחות מחוץ לבית וירקות ופירות. יוצא איפוא שהתל אביבים מרבים לאכול מחוץ לבית – כ-31% מההוצאות על מזון בקרב משקי בית תל אביבים הן על ארוחות מחוץ לבית. זאת בהשוואה ל-12% בקרב משקי בית ירושלמים ו-14% בקרב משקי בית בישראל.

מקור: סקר הוצאות משקי בית 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.