בחודשים ינואר עד אוקטובר בשנת 2012 נפגעו בתאונות דרכים בירושלים 1,250 בני אדם. מספר זה הוא הנמוך ביותר לחודשים אלו מזה תקופה ארוכה – לפחות עשור. מגמה זו דומה למגמה בישובים בישראל כולה, שגם בהם הנתון לחודשים אלו (12,465) הוא הנמוך ביותר בעשור האחרון, וממשיך מגמת ירידה במספר הנפגעים. מגמה זו קשורה מן הסתם למגמה הרצופה של ירידה במספרן של תאונות הדרכים, מגמה שגם היא משותפת לישראל ולירושלים. 
 
אחד הגורמים המשפיעים על חומרת התאונה הוא מהירות הרכב. אין לנו נתונים לגבי מהירות הרכב ברגע התאונה בכל תאונה, אך ניתן לבחון את התאונות לפי המהירות המותרת בקטע הדרך בו התרחשו. בבחינה זו לגבי העשור האחרון (2003-2012) ניכר כי ככל שמדובר בכביש בו המהירות המותרת גבוהה יותר, כך עולה אחוז הנפגעים בתאונות הקשות והקטלניות מכלל הנפגעים. כך לדוגמה בקטעי דרך בישראל בהם המהירות המותרת היא 50 קמ"ש, 90% מהנפגעים, נפגעו בתאונות שהוגדרו כקלות, 9% בתאונות קשות, ו-1% בקטלניות. בקטעי דרך בהם המהירות המותרת היא 100 קמ"ש ומעלה, רק 72% מהנפגעים היו בתאונות קלות, בעוד ש-16% ו-11% נפגעו בתאונות קשות וקטלניות (בהתאמה). 
 
מעניין לציין כי בתוך העיר מגמה זו פחות ברורה. בתאונות שאירעו בירושלים בקטעי דרך בהם המהירות המותרת היא 50 קמ"ש, כמו בישראל, נפגעו 90% מהנפגעים במה שהוגדר כתאונות קלות, ו-10% נפגעו בתאונות שהוגדרו קשות או קטלניות. אך בתאונות בקטעי כביש בעיר בהם המהירות המותרת היא 60 קמ"ש ומעלה, היה שיעור הנפגעים בתאונות קשות וקטלניות גבוה רק במעט, ועמד על 12%. 88% מהנפגעים בקטעי כביש אלו, נפגעו בתאונות שהוגדרו כקלות.