ירושלים היא העיר הפופולארית ביותר בישראל עבור מבקרים מחו"ל, בשל היותה יעד בעל חשיבות דתית-היסטורית. לעיר חשיבות דתית עבור יהודים, מוסלמים ונוצרים ובנוסף קיים בה מגון עצום של עדויות היסטוריות מתקופות שונות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2015 ביקרו בישראל כ-3.1 מיליון תיירים ותיירי-יום. הממצאים של 'סקר תיירות נכנסת' של משרד התיירות מצביעים כי 75% מהמבקרים בישראל באותה שנה הגיעו אל ירושלים – האחוז הגבוה ביותר של מבקרים מבין הערים בישראל. העיר העתיקה בירושלים נחשבת לאטרקציה הראשית עבור תיירים מחו"ל המגיעים לישראל, ומרבית אתרי התיירות המבוקשים נמצאים בה ובסביבותיה. מבין אתרי התיירות המרכזיים, היה הכותל המערבי האתר בו היה אחוז המבקרים מחו"ל הגבוה ביותר, עם 70% מהמבקרים מחו"ל שהגיעו למקום בשנת 2015. במקום השני נמצא הרובע היהודי, אליו הגיעו 65% מהמבקרים. אתרי תיירות פופולריים נוספים בירושלים אותם ניתן לציין הם כנסיית הקבר (49% מהמבקרים מחו"ל בישראל), דרך הייסורים (41%) ותצפית הר הזיתים (39%). מבקרים רבים מגיעים לאתרים אלו מסיבות דתיות, מהיותם קדושים לנצרות וליהדות (במסגד אל-אקצה, הקדוש למוסלמים, ביקרו בשנת 2015 רק 7% מהמבקרים מחו"ל בישראל). הקרבה הגיאוגרפית בין אתרי התיירות המרכזיים של ירושלים מסייעת לפופולריות שלהם, ומבקרים יכולים לפקוד את אתרי התיירות השונים של העיר העתיקה במספר שעות. 
 
בחינה של אחוז המבקרים באתרי תיירות לפי מדינת המוצא מראה כי במרביתן היו הכותל המערבי והרובע היהודי אתרי התיירות עם אחוזי המבקרים הגבוהים ביותר. ככלל, כך עולה מסקר התיירות הנכנסת, אחוז המבקרים באתרים המגיעים ממדינות אירופאיות נמוך יותר מאחוז התיירים שהגיעו מהיבשות האחרות. מנתוני הסקר עולה כי 96% מהמבקרים מדרום ומרכז-אמריקה בשנת 2015 הגיעו לירושלים, 91% מהמבקרים ממדינות אפריקה, 89% מהמבקרים מצפון-אמריקה, 79% מהמבקרים מאסיה. לעומת זאת, רק 69% מהמבקרים ממדינות אירופה הגיעו לירושלים בשנת 2015.