בעוד מספר ימים נצא לבחור לכנסת. לפי נתונים מועדת הבחירות המרכזית, ישנם כ-6.6 מיליון בעלי זכות בחירה, ומתוכם כ-423,000, או 6.4% רשומים בירושלים. למרות שירושלים גדולה פי שניים מתל-אביב, מספר בעלי זכות הבחירה בתל-אביב גבוה יותר ועומד על 439,000. הסיבה היא, כמובן, שבקרב תושבי ירושלים הערבים, המהווים 38% מאוכלוסיית העיר, הרוב הגדול מחזיקים במעמד של תושב קבע, ואינם אזרחים. תושבים אלו זכאים לבחור למועצת העיר ירושלים, אך אינם זכאים לבחור לכנסת. בירושלים מתגוררים 209,000 ערבים בגיל 18 ומעלה.

בנוסף, אחוז הילדים בגיל 0-18 בירושלים גבוה יחסית, ועומד על 39%. אחוז זה גבוה במעט מהאחוז בישראל (33%), וגבוה מאוד ביחס לתל אביב (21%).

תושבי ירושלים יצאו לבחור בכ-740 קלפיות, הממוקמות בכ-200 ריכוזי קלפיות, הנמצאים ברובם במבני חינוך או במינהלים קהילתיים. מספר הקלפיות בתל אביב גבוה מעט (כ-750), אך מספר ריכוזי הקלפיות בה נמוך במעט (כ-180), יתכן שבשל היותה קומפקטית יותר.

מתוך 200 ריכוזי הקלפיות, נמצאים 7 בשכונות הערביות של ירושלים המזרחית, בהם בוחרים כ-17,000 בעלי זכות בחירה. אחד מריכוזים אלו (בית הספר היסודי בבית צפאפה) כולל קלפיות נגישות. בעלי זכות הבחירה בשכונות הערביות כוללים ערבים הנמצאים במעמד של אזרחים, וייתכן שגם יהודים תושבי אותן שכונות.

בנוסף לקלפיות הרגילות, תפעלנה בישראל 365 קלפיות ב-242 מוסדות אישפוז. 32 מתוכן ימוקמו במוסדות בירושלים, ביניהם בתי חולים ומוסדות סיעודיים. קלפיות אלו תשרתנה גם את חולי הקורונה המאושפזים בירושלים.

על-מנת לדייק יש לציין כי נתוני הלמ"ס מראים שבניכוי אזרחים השוהים בחו"ל זמן ממושך (חלקם אף נפטרו בחו"ל מבלי שנגרעו ממרשם התושבים), בעלי זכות הבחירה בישראל מסתכמים בכ-6.0 מיליון איש ואישה.

בחירה מוצלחת!