עם סיום ספירת הקולות לכנסת ה-24 בירושלים, ניתן לראות כי חלה ירידה בשיעור המצביעים לעומת הבחירות לכנסות ה-21, ה-22 וה-23- מ-64%-63% בשלוש מערכות הבחירות הקודמות ל-59% אחוזי השתתפות בזו הנוכחית. גם בהשוואה לתוצאות הבחירות הקודמות חל שינוי במספר המצביעים: בארבע מערכות הבחירות האחרונות זכו מפלגות יהדות התורה והליכוד במירב הקולות בעיר. עם זאת, ביחס למערכות הבחירות הקודמות, בבחירות הנוכחיות זכו יהדות התורה (58,600 קולות, 24% מקולות הבוחרים בירושלים) והליכוד (51,200 קולות, 21%) למספר הקולות הנמוך ביותר בארבע המערכות האחרונות. במקום השלישי בבחירות לכנסת ה-24 נמצאת מפלגת ש"ס, שזכתה ל-39,200 קולות (16%) ובמקום הרביעי הציונות הדתית עם 23,000 קולות (9%). 

במפה שלפנינו ניתן לראות מיקומן של הקלפיות בירושלים לפי שיעור המצביעים לכל מפלגה (גודל העיגול) והמגזר אליו משתייכת השכונה בה הוצב הקלפי (צבע העיגול). כצפוי, ניתן לראות כי בשכונות בעלות אופי חרדי יש שיעורי הצבעה גבוהים למפלגות יהדות התורה וש"ס, אך גם בשכונות בעלות אופי דתי ומסורתי ניתן למצוא קלפיות אחוזי הצבעה בשיעורים משמעותיים למפלגות אלו. מצד שני, גם בשכונות בעלות אופי חרדי היו קלפיות בהם רבע מהמצביעים ואף יותר בחרו במפלגת הליכוד. ההצבעה למפלגות הציונות הדתית וימינה בלטה בקלפיות בשכונות בעלות אופי דתי-לאומי כמו קריית משה וגבעת מרדכי, בעוד שמפלגת הליכוד זכתה לאחוזי הצבעה גבוהים בשכונות בעלות אופי חילוני, מסורתי ודתי גם יחד, כמו חומת שמואל, פסגת זאב, גילה וגוננים. ההצבעה למפלגות הערביות הייתה גבוהה בקרב מצביעים בשכונות מזרח-ירושלים, שם קיבלה הרשימה המאוחדת את מרבית קולות המצביעים.