הישארו מעודכנים

  סגור

  מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא עמותה רשומה החל משנת 1983 ועונה לדרישות של רשויות המדינה בנוגע למוסדות ללא כוונת רווח.

  המכון מגיש דו”חות על פי הנהוג בעמותות לרשויות המס ולרשם העמותות. דו”חות אלו כוללים דו"חות כספיים, דיווח מילולי על הפעילות, על חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ועל מקור התרומות.

  תרומה מישות מדינית זרה

  רבעון שני 2021

  רבעון ראשון 2021

  רבעון רביעי 2020

  רבעון שלישי 2020