הישארו מעודכנים
סגור

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא עמותה רשומה החל משנת 1983 ועונה לדרישות של רשויות המדינה בנוגע למוסדות ללא כוונת רווח. 

המכון מגיש דו”חות על פי הנהוג בעמותות לרשויות המס ולרשם העמותות. דו”חות אלו כוללים דו"חות כספיים, דיווח מילולי על הפעילות, על חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ועל מקור התרומות.
 
 
 
 

תרומה מישות מדינית זרה

רבעון שלישי 2020

רבעון שני 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון רביעי 2019