הישארו מעודכנים

  סגור

  בניית מדיניות חברתית-כלכלית לפיתוח מזרח ירושלים

   

  מבין המחקרים שעל שולחן המכון בנושא זה ניתן למנות:

  ההיסטוריה של תכניות ההתערבות הממשלתיות במזרח ירושלים 2019-2013:

  תיעוד המהלך הפוליטי- היסטורי שהתקיים בשש השנים 2019-2013, תהליך חסר תקדים שהוביל לגיבוש מדיניות סדורה ולבניית תכניות ההתערבות הממשלתיות במזרח ירושלים; המחקר ינתח סוגיות וקשיים שהתגלעו בדרך ויציע לקחים ליישום התכנית בעתיד.

  התכנית לפיתוחה הכלכלי-חברתי של מזרח ירושלים- מערכות אינדיקטורים:

  מחקרי האינדיקטורים יסקרו תבחינים בתחומי חינוך והשכלה גבוהה; כלכלה ותעסוקה; ותשתיות. האינדיקטורים יופעלו מידי שנה בשנה לאורך שנות הפעלת התכנית הממשלתית (2018 – 2023). זאת בכדי לאפשר מעקב אחר התפתחויות, מגמות ושינויים שיחולו בתחומים אלו. מערכות האינדיקטורים ייבנו בשיתוף פעולה עם אנשי הביצוע של התכנית הממשלתית, בממשלה, בעיריית ירושלים ובקרב שותפים נוספים.

  יחסם של תושבי מזרח ירושלים הערבים למערכת השירותים הממשלתית והעירונית:

  מתוך הבנה כי מערכת יחסים זו הינה מורכבת ורבת פנים, המחקר שואל האם יש הבדלים בעמדת האוכלוסייה כלפי רשויות שונות (למשל שירותי רשות האוכלוסין-משרד הפנים, הביטוח הלאומי, העירייה, הגיחון, מערכת החינוך ושירותי הבריאות); האם יש שוני ביחסן של קבוצות שונות במזרח ירושלים כלפי הרשויות הישראליות (לפי השתייכות שכונתית, השכלה, גיל מגדר ועוד). המחקר יציע אמצעים לשיפור תפקודם של השירותים השונים במזרח ירושלים, תוך השוואה למקרים דומים ויוזמות בכיוון זה שננקטו בארץ ובעולם.

  קידום תעסוקה איכותית והגדלת מעגל המועסקים:

  הגברים והנשים המזרח ירושלמים המשתתפים כיום בכוח העבודה משתכרים הכנסה נמוכה. הסיבה העיקרית לכך היא העובדה שהם מועסקים לרוב בעבודות לא מקצועיות, או בחלקיות משרה. אחת האפשרויות להתמודדות עם סוגיה זו היא שימת דגש על שילוב איכותי של אוכלוסיה זו בשוק התעסוקה, בכדי להבטיח הכנסה גבוהה יותר. מטרת המחקר היא לבחון את השפעת העלאת הפריון של מועסקים תושבי מזרח ירושלים ולהמליץ על כלי מדיניות לקידום תעסוקה איכותית כמנוע לשיפור מצבה הכלכלי של אוכלוסיה זו. המחקר מציע למפות ולבחון את מגוון המשאבים המופנים לנושא ולהעריך את התשואה (ROI), ובכלל זה התכניות, כלי המדיניות והתמריצים המופעלים בהקשר של קידום תעסוקתי ורלבנטיים לאוכלוסיית תושבי מזרח ירושלים. לצד זה יבחן המחקר את האפשרויות התעסוקתיות הקיימות במערב העיר ירושלים ובמקומות אחרים, וכן את החסמים בפני השתלבות איכותית של אוכלוסייה זו בשוק העבודה. לבסוף, ינוסחו כלי מדיניות להסרת החסמים ולמתן מענה לשילוב תעסוקתי איכותי המבטיח רמת הכנסה נאותה.

  מדד מוביליות חברתית:

  המדד יעקוב אחר מגמות ושינויים במצבם החברתי והכלכלי של תושבי מזרח ירושלים. המדד נבנה בהלימה למדדי מוביליות חברתית מהעולם וכולל נתונים מתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה (כגון: נגישות להשכלה איכותית, שנות לימוד, תעודות/תארי לימוד, הכשרות מקצועיות), הרווחה (כגון: מצב משפחתי, עוני, דיור, הוצאות על תרבות ופנאי), התעסוקה (כגון: (משלח יד, הכנסה, מעמד מקצועי). פיתוח המדד כולל איסוף וניתוח נתונים ממקורות שונים, ביצוע קבוצות מיקוד וראיונות, התייעצויות מומחים ועוד. לשם פיתוח המדד תגובש וועדת היגוי אקדמית שתורכב ממומחים מתחומי המוביליות החברתית, מזרח ירושלים, בניית מדדים ותחומים רלוונטיים נוספים. לאחר שנה של פיתוח תאורטי ואיסוף נתונים, תקבע יחד עם וועדת המומחים תדירות ביצוע המדד. יש לציין כי המדד אינו אמור להצביע על קשר ישיר בין פעולות המדיניות במזרח ירושלים ושינויים במצבם החברתי-כלכלי של התושבים, אלא לעקוב אחר שינויים ומגמות.

  הרגלי צריכה של תושבי מזרח ירושלים:

  מתוך כוונה להשקיע בפיתוח מרכזי המסחר במזרח ירושלים, מבוצעת סקירת ספרות אשר מאגדת סקרי משתמשים שונים מקרב תושבי האזור ומנתחת אותם. מסקנות הסקירה ישמשו את החוקרים ביצירת שאלון מעודכן לתושבי מזרח העיר ויאפשרו לקבל החלטה מושכלת על אזורי וסוגי המסחר הראויים והכדאיים ביותר לפיתוח.

  מיפוי מוסדות ופעילויות תרבות במזרח ירושלים:

  העבודה עוסקת במיפוי מוסדות תרבות במע"ר מזרח, ובניתוח הרגלי צריכת התרבות הקיימים ובאיתור החוסרים הבולטים בשירות. זאת באמצעות ביצוע מחקר עומק בקרב תושבי שתי שכונות רלוונטיות.

  לעמוד הבית של הפרויקט