הישארו מעודכנים

  סגור

  בניית מדיניות חברתית-כלכלית לפיתוח מזרח ירושלים

  קידום אסטרטגיה חברתית כלכלית לפיתוח מזרח ירושלים

  2010 - היום
  |
  סוג מחקר: מחקרי נתונים

  הידע המוסדר על מזרח ירושלים מועט. המכון פועל מתוך רצון לקדם אסטרטגיה חברתית-כלכלית, מוניציפאלית ומדינית מבוססות ידע, אשר תביא בחשבון את הרצון והצרכים השונים של התושבים הערבים החיים במזרח העיר. בעשור האחרון, חלקים ניכרים מעבודת המכון מוקדשים למטרה זו. זאת מתוך מגמה לשפר באופן דרמטי את איכות החיים של התושבים ומתוך שאיפה ליצירת צדק אנושי, מרחבי ועירוני. המומחיות הבולטת של המכון במזרח ירושלים נולדה מתוך מעורבות בפרויקטים שבמרכזם סוגיות מורכבות, דוגמת מצב שכונות מזרח העיר, האגן ההיסטורי וגדר ההפרדה. זאת לצד פרויקטים שעניינם חיי היום יום, האוכלוסייה, המעמד המשפטי של התושבים והשלכותיו ,תכנון, תשתיות, חברה, כלכלה ועוד. מחקרי המכון משלבים בין מחקר איכותני לכמותני.

  לצוות המחקר ניסיון רב בעבודת שדה, ראיונות עומק וניהול קבוצות מיקוד עם תושבי מזרח ירושלים, בניהול דיונים רגישים ומרובי משתתפים מן המגזרים השונים ובתיווך בין מקבלי ההחלטות ותושבי מזרח העיר, וכן בשימוש במאגרי מידע של רשויות הממשל ושל גופים המספקים שירותים ציבוריים.

  לאור ניסיון זה, בשנת 2018, נבחר המכון על ידי ממשלת ישראל לספק ליווי מחקרי לביצוע החלטת הממשלה מס' 3790 שעניינה "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים", למשך חמש שנות יישום התכנית, בין השנים 2018 ל-2023. ליווי התכנית הממשלתית מתקיים לצד המשך עבודותיו הקודמות של המכון עבור שותפים נוספים הפועלים במזרח העיר, כגון הרשות לפיתוח מזרח ירושלים.

  להרחבה
  פרסומים
  לכל הפרסומים

  בין פרגמטיזם להתנגדות לאומית

  פרסום מספר 560

  2021 | מחברים: בן אברהמי, ד"ר אמנון רמון, יוחנן צורף...

  עמדות הציבור במזרח ירושלים כלפי תוכנית החומש הישראלית בחינוך, כפי שהן משתקפות ברשתות החברתיות ובראיונות עומק המחקר מציג את עמדות הציבור הערבי במזרח ירושלים כלפי תוכנית החומש הממשלתית בתחום ה...

  מגלים את מזרח ירושלים

  פרסום מספר 547

  2021 | מחברים: ד"ר אמנון רמון...

  במאי 2018 התקבלה החלטת הממשלה 3790 לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים. ההחלטה נולדה לאור פערים עצומים שהצטברו במתן שירותים עירוניים וממשלתיים בין מערב העיר למזרחה, ולאור...

  מהצלחות בחירום למנגנונים בשגרה

  פרסום מס' 555

  2021 | מחברים: אפרת סער...

  אינדיקטורים לתשתיות ולתכנון במזרח ירושלים

  פרסום מס' 533

  2020 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, עומר יניב...

  חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים

  פרסום מס' 535

  2020 | מחברים: מליחה זגייר, אלישבע מיליקובסקי...

  שותפים