הישארו מעודכנים

  סגור

  בניית מדיניות חברתית-כלכלית לפיתוח מזרח ירושלים

  קידום אסטרטגיה חברתית כלכלית לפיתוח מזרח ירושלים

  2010 - היום
  |
  סוג מחקר: מחקרי נתונים

  הידע המוסדר על מזרח ירושלים מועט. המכון פועל מתוך רצון לקדם אסטרטגיה חברתית-כלכלית, מוניציפאלית ומדינית מבוססות ידע, אשר תביא בחשבון את הרצון והצרכים השונים של התושבים הערבים החיים במזרח העיר. בעשור האחרון, חלקים ניכרים מעבודת המכון מוקדשים למטרה זו. זאת מתוך מגמה לשפר באופן דרמטי את איכות החיים של התושבים ומתוך שאיפה ליצירת צדק אנושי, מרחבי ועירוני. המומחיות הבולטת של המכון במזרח ירושלים נולדה מתוך מעורבות בפרויקטים שבמרכזם סוגיות מורכבות, דוגמת מצב שכונות מזרח העיר, האגן ההיסטורי וגדר ההפרדה. זאת לצד פרויקטים שעניינם חיי היום יום, האוכלוסייה, המעמד המשפטי של התושבים והשלכותיו ,תכנון, תשתיות, חברה, כלכלה ועוד. מחקרי המכון משלבים בין מחקר איכותני לכמותני.

  לצוות המחקר ניסיון רב בעבודת שדה, ראיונות עומק וניהול קבוצות מיקוד עם תושבי מזרח ירושלים, בניהול דיונים רגישים ומרובי משתתפים מן המגזרים השונים ובתיווך בין מקבלי ההחלטות ותושבי מזרח העיר, וכן בשימוש במאגרי מידע של רשויות הממשל ושל גופים המספקים שירותים ציבוריים.

  לאור ניסיון זה, בשנת 2018, נבחר המכון על ידי ממשלת ישראל לספק ליווי מחקרי לביצוע החלטת הממשלה מס' 3790 שעניינה "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים", למשך חמש שנות יישום התכנית, בין השנים 2018 ל-2023. ליווי התכנית הממשלתית מתקיים לצד המשך עבודותיו הקודמות של המכון עבור שותפים נוספים הפועלים במזרח העיר, כגון הרשות לפיתוח מזרח ירושלים.

  להרחבה
  פרסומים
  לכל הפרסומים

  כלים שלובים: החינוך ה"פרטי" והחינוך הציבורי במזרח ירושלים

  פרסום מס' 605

  2023 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, אימאן אנסארי...

  מערכת החינוך הערבי במזרח ירושלים היא אחת המערכות הגדולות והמורכבות בישראל. בסך הכול לומדים בה כ־119,000 תלמידים: 45,040 במוסדות חינוך עירוניים־רשמיים, 58,080 במוסדות במעמד מוכש״ר (מוכר שאינו...

  דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל

  פרסום מס' 599

  2023 | מחברים: דגנית לוי...

  דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל תהליכי השילוב של צעירים מזרח ירושלמים באקדמיה הישראלית השילוב של צעירות וצעירים ערבים ממזרח ירושלים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית נמצא בראשית דרכו. כיוון שלרוב,...

  שיפור תנאי המחיה בשכונות חוץ-גדר במזרח ירושלים

  פרסום מס' 598

  2023 | מחברים: מליחה זגייר, ד"ר חוה ארליך...

  שירותי בריאות מרפאתיים במזרח ירושלים

  פרסום מס' 592

  2022 | מחברים: מליחה זגייר...

  שותפים