הישארו מעודכנים

  סגור
  10 דצמבר

  | 2019 | 10:30

  קורס: מזרח ירושלים: מדיניות, כלכלה וחברה

  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • האוניברסיטה העברית, הר הצופים
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • האוניברסיטה העברית, הר הצופים
  קורס: מזרח ירושלים: מדיניות, כלכלה וחברה

  קורס אקדמי ראשון מסוגו על מזרח ירושלים

  הקורס 'מזרח ירושלים: מדיניות, כלכלה וחברה' – הינו פרי שיתוף פעולה של מכון ירושלים עם הקליניקה האורבנית בראשות ד"ר אמילי סילברמן, של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית, ובמסגרת עבודתו העניפה של המכון לבניית מדיניות חברתית כלכלית למזרח ירושלים.

  במסגרת הקורס יחשפו הסטודנטים לרקע היסטורי ומשפטי של מזרח ירושלים ומעמד תושביו; אוכלוסית מזרח ירושלים- הקבוצות השונות; כלכלה ותעסוקה במזרח ירושלים; מערכת החינוך במזרח ירושלים- סוגיות ואתגרים; תשתיות ותחבורה; תכנון; רשתות חברתיות ותקשורת; מינהלים קהילתיים במזרח העיר ותפקידם; הגדר והשפעתה; החלטת הממשלה לפיתוח כלכלי-חברתי במזרח ירושלים ועוד. הקורס ילמד את הסטודנטים כיצד לכתוב מסמכי מדיניות אפקטיביים, ותוצריו יהיו מחקרים נקודתיים של הסטודנטים על סוגיות בתחום. הקורס מיועד לתלמידי תואר שני בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ומתקיים מדי יום שלישי בסמסטר א'.

  בקורס מלמדים חוקרים מטעם מכון ירושלים, חוקרים לשעבר של המכון ומרצים אורחים. כתבה בנושא באתר ynet

  המרצה האחראית הינה סמנכ"ל המכון ד"ר שרית בן שמחון-פלג, ורכזת הקורס הינה חוקרת המכון אדר' מליחה זגייר

  סילבוס


  שיעור 1: 29.10.19

  רקע היסטורי ומשפטי של נושא האזרחות והתושבות במזרח ירושלים

  ד"ר אמנון רמון

  ד"ר רמון סקר את הרקע ההיסטורי והמשפטי המרתק והמורכב של מעמד התושבות מאז 48' ועד ימינו:  דתות, היסטוריה שלטונית, הסדרים, תושבות ואזרחות וגישות ממשלות ישראל לדורותיהן.

  ההרצאה מבוססת על הפרסומים:

  מצגת ההרצאה


  שיעור 2: 5.11.19

  כתיבת מחקרי מדיניות ומסמכים

  ד"ר שרית בן שמחון-פלג


  שיעור 3: 12.11.19

  כלכלה ותעסוקה

  ימית נפתלי

  ההרצאה תספק רקע על המצב הכלכלי, איפיון סוציו אקונומי על פני שכונות, תעסוקה, תעסוקת נשים, הכשרות ותוכניות תעסוקה במזרח ירושלים.

  מצגת ההרצאה

  ההרצאה מבוססת על הפרסומים:


  שיעור 4: 19.11.19

  חינוך והשכלה גבוהה

  ד"ר אמנון רמון ואחמד אסמר

  אודות מערכת החינוך במזרח ירושלים, נתונים ומגמות


  שיעור 5: 26.11.19

  תשתיות ותחבורה

  מוראד נתשה

  מבוסס על פרויקט מיפוי שכונות מזרח ירושלים וסדרת פרסומיו


  שיעור 6: 3.12.19

  תכנון, קרקעות ודיור במזרח ירושלים

  יערה איסר/ מעיין נשר

  ההרצאה עסקה בתחום המורכב של מקרקעין במזרח ירושלים. ניתנה תמונת מצב ורקע. בנוסף, הציגה מליחה זגייר מקרה בוחן של שכונת כפר עקב. 

  להעדר הסדר זכויות במקרקעין השפעה ישירה על הפרט: פגיעה בגישה להון, פגיעה ביכולת לפתח את הנכס. בנוסף יש לה השפעה על כלכלת העיר (פגיעה בהכנסות מהיטלים) ועוד. מידי שנה גורמת העדר עריכת הסדר המקרקעין הפסדים לעירייה, לתושבים ולמדינה. המשך מצב של אי פעולה משמעותו המשך הפסדים והעמקת הפערים בין כלכלת מזרח העיר למערבה. 

  מצגת ההרצאה

  ההרצאה מבוססת על הפרסומים:


  שיעור 7: 10.12.19

  מזרח ירושלים בסיקור התקשורתי וברשתות החברתיות

  ניר חסון, הארץ ובן אברהמי, עיריית ירושלים


  שיעור 8: 17.12.19

  חברה אזרחית וגופים בינלאומיים

  בן אברהמי, עיריית ירושלים

  ההרצאה תעסוק בארגוני חברה אזרחית הפועלים במזרח ירושלים, ומעורבות של שחקנים בינלאומיים


  שיעור 9: 24.12.19

  החלטת הממשלה 3790

  ליאור שילת, מנכ"ל מכון ירושלים

  ההרצאה עסקה ב'החלטת הממשלה 3790: צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים' שהתקבלה ביום ירושלים, מאי 2018, וסקרה את הרקע להחלטה, מרכיביה ומנגנון ההפעלה שלה. 

  החלטה 3790 שונה מהחלטות ממשלה קודמות בנושא מזרח ירושלים: החלטות קודמות הציבו יעדים ודיברו בשפה שעיקרה נושאי ביטחון, בעוד בהחלטה הנוכחית השיח מכוון לפיתוח אנושי ושיפור המצב הכלכלי החברתי של התושבים. הסיבות לשינוי שפת ההחלטות נעוצות בעניין פוליטי: בשנים האחרונות ממשלת ישראל הפסיקה לנהל משא ומתן עם הרשות הפלסטינית, כך שאין דיון לא על ירושלים ולא על שום נושא אחר. בנוסף, שקעה ההבנה שאי אפשר לשפר את המעמד הכלכלי של ירושלים מבלי לטפל במזרח ירושלים.

  שילת הציג את המניעים והגופים האחראים על ביצוע החלטת הממשלה ואת המבנה של ההחלטה. בסוף השיעור התקיים דיון על הנושאים החסרים בהחלטה כגון דיור, מעמד התושבים (תושבות ואזרחות) ונושא הביטוח הלאומי. בדיון עלה כי נושאים אלו אקוטיים לשיפור המצב הכלכלי והמעמד הסוציו-אקונומי של התושבים. 

  למצגת ההרצאה

   


  שיעור 10: 31.12.19

  תרבות ופנאי במזרח ירושלים

  ד"ר מאיה חושן ומוראד נתשה


  שיעור 11: 7.1.2020

  המינהלים הקהילתיים: תפקיד ואתגר

  במפגש יתקיים פאנל עם ראשי מינהלים קהילתיים בשכונות מזרח ירושלים.

  אודות תפקיד מינהלים ועובדים קהילתיים מומלץ לעיין בתוצרי פרויקט קיימות עירונית:

  שיעור 12: 14.1.19

  הגדר והשפעתה – הפנים מופנות מערבה?

  ד"ר אמנון רמון

  ד"ר אמנון רמון ומרצה אורח, יספרו על השכונות שבתוך ומחוץ לגדר ההפרדה, ויסקרו כיצד היא משפיעה על הקשר עם מערב העיר ועם הגדה.

  ההרצאה מבוססת על העשייה המחקרית המגוונת של המכון בנושא גדר ההפרדה, והשלכותיה על חיי היום יום.

  עיינו גם בפרויקט צוות החשיבה על מזרח ירושלים.


  שיעור 13: 21.1.19

  מבט מהשטח: מערכת החינוך במזרח ירושלים

  מר ציון רגב,  מנהל תכנית החומש בחינוך במזרח ירושלים

  במהלך מפגש זה יסיירו הסטודנטים בשטח, בכפוף לאישורי ביטחון.


  שיעור 14: 28.1.19

  מפגש מסכם של הקורס, הצגת מסמכי מדיניות לפי קבוצות העבודה של הסטודנטים.