הישארו מעודכנים
סגור
29 אוקטובר

| 2019 | 10:30

קורס: מזרח ירושלים: מדיניות, כלכלה וחברה

  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • האוניברסיטה העברית, הר הצופים
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • האוניברסיטה העברית, הר הצופים
קורס: מזרח ירושלים: מדיניות, כלכלה וחברה

קורס אקדמי ראשון מסוגו על מזרח ירושלים

הקורס 'מזרח ירושלים: מדיניות, כלכלה וחברה' – הינו פרי שיתוף פעולה של מכון ירושלים עם הקליניקה האורבנית בראשות ד"ר אמילי סילברמן, של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית, ובמסגרת עבודתו העניפה של המכון לבניית מדיניות חברתית כלכלית למזרח ירושלים.

במסגרת הקורס יחשפו הסטודנטים לרקע היסטורי ומשפטי של מזרח ירושלים ומעמד תושביו; אוכלוסית מזרח ירושלים- הקבוצות השונות; כלכלה ותעסוקה במזרח ירושלים; מערכת החינוך במזרח ירושלים- סוגיות ואתגרים; תשתיות ותחבורה; תכנון; רשתות חברתיות ותקשורת; מינהלים קהילתיים במזרח העיר ותפקידם; הגדר והשפעתה; החלטת הממשלה לפיתוח כלכלי-חברתי במזרח ירושלים ועוד. הקורס ילמד את הסטודנטים כיצד לכתוב מסמכי מדיניות אפקטיביים, ותוצריו יהיו מחקרים נקודתיים של הסטודנטים על סוגיות בתחום. הקורס מיועד לתלמידי תואר שני בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ומתקיים מדי יום שלישי בסמסטר א'.

בקורס מלמדים חוקרים מטעם מכון ירושלים, חוקרים לשעבר של המכון ומרצים אורחים. 

המרצה האחראית הינה סמנכ"ל המכון ד"ר שרית בן שמחון-פלג, ורכזת הקורס הינה חוקרת המכון אדר' מליחה זגייר

סילבוס


שיעור 1: 29.10.19

רקע היסטורי ומשפטי של נושא האזרחות והתושבות במזרח ירושלים

ד"ר אמנון רמון

ד"ר רמון סקר את הרקע ההיסטורי והמשפטי המרתק והמורכב של מעמד התושבות מאז 48' ועד ימינו:  דתות, היסטוריה שלטונית, הסדרים, תושבות ואזרחות וגישות ממשלות ישראל לדורותיהן.

ההרצאה מבוססת על הפרסומים:

מצגת ההרצאה


שיעור 2: 5.11.19

כתיבת מחקרי מדיניות ומסמכים

ד"ר שרית בן שמחון-פלג


שיעור 3: 12.11.19

כלכלה ותעסוקה

ימית נפתלי

ההרצאה תספק רקע על המצב הכלכלי, איפיון סוציו אקונומי על פני שכונות, תעסוקה, תעסוקת נשים, הכשרות ותוכניות תעסוקה במזרח ירושלים.

ההרצאה מבוססת על הפרסומים:


שיעור 4: 19.11.19

חינוך והשכלה גבוהה

ד"ר אמנון רמון ואחמד אסמר

אודות מערכת החינוך במזרח ירושלים, נתונים ומגמות


שיעור 5: 26.11.19

תשתיות ותחבורה

מוראד נתשה

מבוסס על פרויקט מיפוי שכונות מזרח ירושלים וסדרת פרסומיו


שיעור 6: 3.12.19

תכנון, קרקעות ודיור במזרח ירושלים

יערה איסר/ מעיין נשר

ההרצאה תעסוק בתחום המורכב של מקרקעין במזרח ירושלים. תינתן תמונת מצב ורקע. בנוסף, תציג מליחה זגייר מקרה בוחן של שכונת כפר עקב. 

ההרצאה מבוססת על הפרסומים:


שיעור 7: 10.12.19

חברה אזרחית וגופים בינלאומיים

בן אברהמי, עיריית ירושלים

ההרצאה תעסוק בארגוני חברה אזרחית הפועלים במזרח ירושלים, ומעורבות של שחקנים בינלאומיים


שיעור 8: 17.12.19

מזרח ירושלים בסיקור התקשורתי וברשתות החברתיות

ניר חסון, הארץ ובן אברהמי, עיריית ירושלים


שיעור 9: 24.12.19

החלטת הממשלה 3790

ליאור שילת, מנכ"ל מכון ירושלים

ההרצאה תעסוק ב'החלטת הממשלה 3790: צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים' שהתקבלה ביום ירושלים, מאי 2018, ותסקור את הרקע להחלטה, מרכיביה ומנגנון ההפעלה שלה. 


שיעור 10: 31.12.19

תרבות ופנאי במזרח ירושלים

ד"ר מאיה חושן ומוראד נתשה


שיעור 11: 7.1.2020

המינהלים הקהילתיים: תפקיד ואתגר

במפגש יתקיים פאנל עם ראשי מינהלים קהילתיים בשכונות מזרח ירושלים.

אודות תפקיד מינהלים ועובדים קהילתיים מומלץ לעיין בתוצרי פרויקט קיימות עירונית:

שיעור 12: 14.1.19

הגדר והשפעתה – הפנים מופנות מערבה?

ד"ר אמנון רמון

ד"ר אמנון רמון ומרצה אורח, יספרו על השכונות שבתוך ומחוץ לגדר ההפרדה, ויסקרו כיצד היא משפיעה על הקשר עם מערב העיר ועם הגדה.

ההרצאה מבוססת על העשייה המחקרית המגוונת של המכון בנושא גדר ההפרדה, והשלכותיה על חיי היום יום.

עיינו גם בפרויקט צוות החשיבה על מזרח ירושלים.


שיעור 13: 14.1.19

מבט מהשטח: מערכת החינוך במזרח ירושלים

מר ציון רגב,  מנהל תכנית החומש בחינוך במזרח ירושלים

במהלך מפגש זה יסיירו הסטודנטים בשטח, בכפוף לאישורי ביטחון.


שיעור 14: 28.1.19

מפגש מסכם של הקורס, הצגת מסמכי מדיניות לפי קבוצות העבודה של הסטודנטים.