סגור

תקציר

שנת פרסום: 2017

מחברים:

אמנון רמון, יעל רונן

ביוני 1967, כשבועיים לאחר מלחמת ששת הימים, נקבע 'איחוד ירושלים', שמשמעותו היתה למעשה צירופה של העיר הערבית, שהיתה תחת שלטון ירדן, לתחומי ישראל. באותה העת נקבעה ההחלטה לתת לערביי מזרח-ירושלים מעמד של תושבי קבע ולא של אזרחים, ולאפשר להם לשמור ולהאריך את אזרחותם הירדנית. החלטה זו משפיעה על רוב תחומי החיים במזרח ירושלים עד היום. ספר זה מתמקד בסוגיית התושבות של ערביי מזרח-ירושלים, גלגוליה והשפעותיה על החיים בעיר. ניתוח הסוגיה נעשה בהקשר של המדיניות הישראלית כלפי האוכלוסייה הערבית-פלסטינית במזרח-ירושלים לאור התהפוכות שחלו בסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי והמשא ומתן על עתיד העיר מ-1967 ועד היום.
החלק הראשון של הספר עוסק בהיסטוריית התושבות מ-1967 ועד סוף 2010 ובמדיניות הישראלית כלפי תושבי מזרח-ירושלים הערבים. החלק השני משרטט תמונת-מצב של מעמד התושבות מ-1967 ועד סוף 2010 ובמדיניות הישראלית כלפי תושבי מזרח-ירושלים הערבים. החלק השני משרטט תמונת מצב של מעמד התושבות של ערביי מזרח-ירושלים והשלכותיו והחלק השלישי דן בהיבטים של מעמד ערביי מזרח-ירושלים בהקשר השוואתי של המשפט הבין-לאומי.