הישארו מעודכנים

  סגור
  24 נובמבר

  | 2020 | 09:00

  ניהול מציאות הקורונה במזרח ירושלים: מהצלחות בחירום למנגנוני עבודה בשגרה

  • למוזמנים בלבד
  • דיגיטלי
  • למוזמנים בלבד
  • דיגיטלי
  ניהול מציאות הקורונה במזרח ירושלים: מהצלחות בחירום למנגנוני עבודה בשגרה

  ניהול מציאות הקורונה במזרח ירושלים: מהצלחות בחירום למנגנוני עבודה בשגרה

  סיכום שולחן עגול

  והפעם: תכנית אלבשאייר: תשתית לפיתוח מנהיגות קהילתית במזרח ירושלים

  השולחן העגול עסק באופן בו סיפקה "תכנית אלבשאייר" מענה לצרכים שעלו בזמן משבר הקורונה במזרח ירושלים. הדיון עסק באפיון מנגנון העבודה שנוצר במהלך העשייה, פוטנציאל היישום שלו בשגרה, והחסמים להטמעה מיטבית בכל אחד מהגופים הרלוונטיים. השולחן העגול הינו חלק ממחקר שמבצע מכון ירושלים עבור קרן נאומן בנושא: "מנגנוני עבודה במזרח ירושלים בימי קורונה: אפיון תהליכי ההיווצרות, החסמים וההזדמנויות שמספקת המציאות החדשה"

  מהלך הדיון:

  נבילה מנאע, סגנית ראשת אגף החינוך הערבי במנח"י הציגה את תכנית אלבשאיר, את הרציונל להקמתה והמסלול שעוברים המשתתפים. לאחר מכן הציגה מיסעדה גאבר מצוות שיתוף הציבור של פמ"י את פעילות התכנית: בזמן משבר הקורונה נרתמה התכנית לסייע לתושבים אשר יצאו לחל"ת למלא טפסים רלוונטיים של ביטוח לאומי ושירות התעסוקה.

  לסיכום הוצג מודל העבודה של תכנית אלבשאיר כגוף מתווך בין תושבים לממשל. התקיים דיון על האופנים בהם ניתן להרחיב את המודל ולהטמיע אותו במערכות קיימות, על מנת לקדם את יישום החלטת הממשלה לפיתוח מזרח ירושלים.

  תובנות וכיוונים לפעולה:

  • התנדבות עולה כסף: בשעת חירום ניתן לייצר מערך מתפקד על בסיס עבודה מסביב לשעון של כל המעורבים. בשגרה מערך כזה לא ישרוד. יש לדאוג לתמריצים מסודרים למתנדבים ולמרכזים כאחד, ואולי לייצר למתנדבים משרות בשכר מינימום.
  • ניהול התנדבות הוא משימה מורכבת: על מנת לייצר מערך התנדבות שיהיה יעיל, מעצים ולא שוחק ומתסכל יש צורך בניהול מקצועי ובמשאבי זמן ייעודיים.
  • חשוב מאוד לשמור על מרכיב הבחירה בהתנדבות, כך שהמשתתפים יוכלו לבחור בהתנדבות שתואמת את הערכים שלהם, יפעלו מתוך תחושת נתינה שלמה ואמון במערכת, וישדרו זאת גם לסביבה בה הם פועלים.
  • אלבשאיר בהובלה: אין לסטודנטים של תכנית אלבשאיר יכולת לשאת את כל ההתנדבות על כתפיהם, הם קודם כל סטודנטים, אבל יכולת ההובלה שלהם הופכת אותם מועמדים טבעיים לרתום מתנדבים ולנהל מערך התנדבות.
  • התנדבות היא כלי חשוב בפיתוח מנהיגות וחשוב לשלב מרכיב התנדבותי במקומות נוספים, לא רק בתכניות מצטיינים או בתנועות נוער.
  • הקמת גוף מטה התנדבותי למזרח ירושלים יכולה לקדם מאוד את התחום: גם לייצר סינכרון בין הגופים העוסקים בכך וגם להיות מקום המפגיש בין צרכים מהשטח לבין יוזמות התנדבות. בהקשר זה הוזכרה הפתיחה של מרכז הצעירים החדש בשועפט, והוצע לבחון האם הוא יכול לשמש כגוף מטה לריכוז נושא ההתנדבות.
  • פיקוד העורף הוא שחקן משמעותי אשר יכול להוות פלטפורמה למערך מתנדבים, גם מבחינת המשאבים וגם לאור האמון הרב שהוא זוכה לו מהתושבים.
  • העסקת סטודנטים ממזרח ירושלים במשרות סטודנט בגופים עירוניים וממשלתיים, המספקים שירותים לתושבי מזרח העיר, תקדם הנגשה מותאמת לתושבים ותעלה את הצריכה של אותם שירותים.
  • שיח בלתי אמצעי כמפתח לצריכת שירותים: היכולת של תושבי מזרח ירושלים לדבר בטלפון עם נציגים מקומיים, בשפה שלהם, סייעה מאוד לצריכה של השירות, מרכיב השיחה הראשונית היה משמעותי לביסוס קשר, ולאחריו ניתן היה גם להמשיך באופן מקוון.
  • החלטה 3790 כבסיס להמשך החשיבה על הטמעת המודל: יישום החלטת הממשלה מרכז בתוכו את כלל הגופים הפועלים במזרח ירושלים, מה שהופך אותו לפלטפורמה רלוונטית לחשיבה משותפת, כזו שתסמן את התחומים בהם הפערים בין תושבים לגופי ממשל מהווים חסם, ותבחן באילו מהם ניתן להשתמש בכלי ההתנדבות כמו שהוצג במודל העבודה הנוכחי כדי לגשר על הפערים.