הישארו מעודכנים

  סגור
  29 נובמבר

  | 2020 | 10:00

  החלטת ממשלה 3790: חינוך בלתי פורמלי במזרח ירושלים: מעבדה יישומית

  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • דיגיטלי
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • דיגיטלי
  החלטת ממשלה 3790: חינוך בלתי פורמלי במזרח ירושלים: מעבדה יישומית

  בהמשך לפרסום "חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים", יזם מכון ירושלים למחקרי מדיניות שלושה מפגשי עבודה דיגיטליים ('מעבדה יישומית') עם גורמים מובילים בתחום החינוך בירושלים, על מנת לדון בתובנות הפרסום ובדרכים ליישם אותן. 

  במפגשים לקחו חלק הגופים השונים המעורבים בתכנון וביישום פעילות החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים: משרד ירושלים ומורשת, משרד החינוך, מנח"י, מינהל תרבות ופנאי בעיריית ירושלים, היחידה לשיתוף ציבור במזרח ירושלים וכן חוקרים רלוונטיים ממכון ירושלים למחקרי מדיניות אשר מלווים במחקר את תהליך יישום החלטת הממשלה. המפגשים נערכו בין אפריל לנובמבר 2020. בשיתוף קרן פרידריך נאומן לקיום החירויות.

  המטרה: סנכרון גופי העבודה ובניית אסטרטגיה משותפת

  המעבדה היישומית נבנתה במטרה לרכז את כלל הגורמים העוסקים ביישום תחום החינוך הבלתי פורמלי במסגרת החלטת הממשלה 3790 לפיתוח כלכלי וצמצום פערים במזרח ירושלים, ולייצר עבודה משותפת להבניית מטרות ויעדים לעשייה. ריבוי הגופים וריבוי זירות ההשפעה של תחום החינוך הבלתי פורמלי מהווים אתגר הן בסנכרון המטרות והן ביכולת לגבש תפיסה משותפת לגבי פוטנציאל ההשפעה שלו על התושבים. תהליך המעבדה מייצר עבור בתחום והעוסקים בו פלטפורמה לחשיבה ודיון אסטרטגי.

  מפגש 1: אתגרי החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים

  הוצגו עיקרי התובנות מהמחקר שעשה מכון ירושלים על תחום החינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם, וההשלכות של תובנות אלו על אתגרי החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים. כמו כן הציגו דוברים חיצוניים התמודדויות שונות עם הטמעת התחום במגזר הבדואי וביישובים ערביים בצפון הארץ במסגרת יישום החלטת הממשלה 922.

  מפגש 2:  הצבת מטרות משותפות וחשיבה אסטרטגית

  במפגש זה החל תהליך החשיבה המשותפת אשר כלל מיפוי של הפרמטרים הרלוונטיים אליהם נדרשים בתהליכי הצבת מטרות:

  • ציר הזמן (מטרות לטווח קצר לעומת מטרות לטווח ארוך)
  • ציר ההשפעה מול חשיפה (מטרות לתפוקות לעומת מטרות לתוצאות)
  • ציר המשתתפים לעומת תשתיות (מטרות למשתתפים לעומת מטרות למערכת עצמה ולכוח האדם שלה)
  למצגת הסיכום המלאה

   

   

   

   

   

   

  מפגש 3: סיכום – התמקדות בחומש הקרוב

  סקירה של תהליך החשיבה שנעשה מתחילת הדרך ודיון משותף להבניית המטרות והיעדים של החינוך הבלתי פורמלי תוך התמקדות בחומש הנוכחי בלבד, והתחשבות באתגרים שמייצר משבר הקורונה לתחום החינוך ולחינוך הבלתי פורמלי בפרט.

  למצגת