קהילה מאמינה בחינוך – מחקר הערכה בשכונות נווה-יעקב ובית-צפפא בירושלים

פרסום מס' 120

2008 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, מיכל קורח

חברה אזרחית במזרח ירושלים - מפת ידע

פרסום מס' 526

2020 | מחברים: בן אברהמי

'משמרנות מתגוננת לשמרנות מתמודדת' - אסטרטגיות התרבות של חרדים אקדמאים במרחב התעסוקתי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (יוני 2017): 54-28

2017 | מחברים: ארנה בראון-לבינסון, תהילה קלעג'י