סגור

מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023 שורר במדינה ובמזרח ירושלים מצב חירום מתמשך. בספרות המחקרית מקובל להניח שתקופת מלחמה ומצב החירום משפיעים באופן שונה על קבוצות ומגזרים שונים בחברה, וכן כי במצבי חירום נשים נמצאות במצב פגיע יותר מגברים. מסמך זה מציג את תמונת המצב אשר עלתה במפגש צוות החשיבה של מזרח ירושלים ומציע המלצות ראשוניות למקבלי ההחלטות ולדרג הביצועי הבכיר.

תאריך פרסום: 23 בנובמבר 2023
מחברים: ז'אן בן כליפא, נוי מורדקוביץ'

רקע

ביום רביעי, 22 בנובמבר 2023, ערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות, בשיתוף קרן נאומן לקיום החירויות, מפגש מקוון (באמצעות הזום) אשר עסק בהשפעות המלחמה על נשים ממזרח ירושלים. המפגש כלל תרגום סימולטני לעברית ולערבית, והשתתפו בו כ-70 תושבות ותושבים ממזרח ירושלים, לצד פעילים חברתיים, נציגי ארגוני חברה אזרחית הפועלים במזרח העיר, חוקרים ונציגים מהרשויות הישראליות.

להלן סיכום הסוגיות המרכזיות שהועלו במפגש בלשונן של הנשים המזרח ירושלמיות ומנקודת מבטן (בתוספת השלמות ממקורות נוספים). בנוסף, לטובת גיבוש תמונת מצב, המכון קיים תהליך שיתוף ציבור דיגיטלי שהופנה לנשים במזרח העיר. השיתוף הדיגיטלי נערך באמצעות מערכת השיתוף של חברת רייזאיט. הוא כלל שאלון בערבית ובו שאלות סגורות ופתוחות על השפעות המלחמה על הנשים במזרח ירושלים במגוון תחומי החיים.

כפי שהזכרנו במסמכי המדיניות הקודמים, מהמפגשים עולה כי בתקופה זו מזרח ירושלים מצויה במצב עדין ורגיש ביותר של מתח אצור, שבשלב זה אינו מגיע עדיין לנקודת רתיחה, אך ייתכן שהיא הולכת ומתקרבת.  מטרת המפגשים היא להבין לעומק את תמונת המצב, ולגבש דרכי התמודדות כדי לתת מענה לתושבים, לשמור על זכויותיהם ולמנוע הסלמה בזירה רגישה זו. (ראו פירוט במסמך המלא)

למסמך המלא