איך בוחרים בית ספר?

פרסום מס' 609

2023 | מחברים: דגנית לוי...

שנות בית הספר היסודי מהוות שלב מכריע במסעו החינוכי של הילד. שנים אלה מעצבות את התפתחותו הלימודית, החברתית והרגשית וסוללות את הדרך לעתידו. כדי לבחור את בית הספר, ההורים נדרשים לנווט בין אפשרו...

מבט חדש על מזרח ירושלים: תעסוקה, השכלה והשכונות שמחוץ לגדר

פרסום מס' 608

2023 | מחברים: נטע חדד, יאיר אסף-שפירא...

מסמך זה מסכם את הממצאים שעלו מסקר מקיף שערכו חוקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות במטרה להרחיב ולשפר את הנתונים הסטטיסטיים שמהם ניתן ללמוד על אודות המצב במזרח העיר. הסקר התמקד בשני היבטים מרכזי...

כלים שלובים: החינוך ה"פרטי" והחינוך הציבורי במזרח ירושלים

פרסום מס' 605

2023 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, אימאן אנסארי...

מערכת החינוך הערבי במזרח ירושלים היא אחת המערכות הגדולות והמורכבות בישראל. בסך הכול לומדים בה כ־119,000 תלמידים: 45,040 במוסדות חינוך עירוניים־רשמיים, 58,080 במוסדות במעמד מוכש״ר (מוכר שאינו...

דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל

פרסום מס' 599

2023 | מחברים: דגנית לוי...

דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל תהליכי השילוב של צעירים מזרח ירושלמים באקדמיה הישראלית השילוב של צעירות וצעירים ערבים ממזרח ירושלים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית נמצא בראשית דרכו. כיוון שלרוב,...

שיפור תנאי המחיה בשכונות חוץ-גדר במזרח ירושלים

פרסום מס' 598

2023 | מחברים: מליחה זגייר, ד"ר חוה ארליך...

בשתי שכונות חוץ־גדר במזרח ירושלים – מחנה הפליטים שועפאט וכפר עקב – מתרחשת תופעה של בנייה בלתי פורמלית לגובה (בנייה ורטיקלית). לתופעה זו יש השפעות שליליות רבות על תנאי המחיה ועל איכות החיים ש...

שירותי בריאות מרפאתיים במזרח ירושלים

פרסום מס' 592

2022 | מחברים: מליחה זגייר...

שירותי בריאות מרפאתיים במזרח ירושלים תמונת מצב והמלצות מדיניות מזרח ירושלים הוא המקום היחיד בישראל שבו משרד הבריאות מאשר הפעלת שירותי מרפאה של קופות החולים על ידי זכיינים. על פי מודל זה, קופ...

השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי: למידה מהצלחות

פרסום מס' 577

2021 | מחברים: אפרת סער...

השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי: למידה מהצלחות מחקר זה עוסק בהשתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי. המחקר בוחן את האתגרים העומדים בפני תושבים אלו בבואם להשתלב בתעסו...

בין פרגמטיזם להתנגדות לאומית

פרסום מס' 560

2021 | מחברים: בן אברהמי, ד"ר אמנון רמון, יוחנן צורף...

עמדות הציבור במזרח ירושלים כלפי תוכנית החומש הישראלית בחינוך, כפי שהן משתקפות ברשתות החברתיות ובראיונות עומק המחקר מציג את עמדות הציבור הערבי במזרח ירושלים כלפי תוכנית החומש הממשלתית בתחום ה...