מהצלחות בחירום למנגנונים בשגרה

פרסום מס' 555

2021 | מחברים: אפרת סער...

מהצלחות בחירום למנגנונים בשגרה  לקחים מהתמודדויות אפקטיביות עם משבר הקורונה במזרח ירושלים מחקר זה מנתח מקרי הצלחה בולטים בהתמודדות עם משבר הקורונה במזרח ירושלים בשנת 2020 במטרה לכוון את הזרק...

אינדיקטורים לתשתיות ולתכנון במזרח ירושלים

פרסום מס' 533

2020 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, עומר יניב...

דוח זה מציג אינדיקטורים הבוחנים את מצב התשתיות בשכונות מזרח ירושלים, בדגש על הסדרת קרקעות, הפעלת קווי תחבורה ציבורית והרחבת שירותי ניקיון.  החלטת הממשלה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כ...

חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים

פרסום מס' 535

2020 | מחברים: מליחה זגייר, אלישבע מיליקובסקי...

תוכנית החומש לצמצום פערים חברתיים־כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים אושרה בהחלטת ממשלה מספר 3790 במאי 2018 .החלטה היסטורית ומשמעותית זו כוללת תקציב של 1.2 מיליארד ש״ח המושקעים במהלך חמש שני...

חברה אזרחית במזרח ירושלים - מפת ידע

פרסום מס' 526

2020 | מחברים: בן אברהמי...

בעשרות השנים שחלפו מאז איחוד ירושלים התפתחו במזרח העיר גופים וארגונים קהילתיים רבים. ארגונים אלו פועלים לרוב במנותק מפעילות הרשויות הישראליות, ופעילותם שקופה לרוב לממסד הישראלי. מסמך זה משרט...

ערביי מזרח ירושלים לאן? תמונת מצב והמלצות למדיניות

פרסום מס' 486

2019 | מחברים: ד"ר אמנון רמון...

ערביי מזרח ירושלים – לאן? הוא מסמך מדיניות המציע חשיבה מחודשת על סוגיות התושבות של ערביי מזרח ירושלים, מתן אזרחות ישראלית והשירותים הניתנים לערביי מזרח ירושלים על ידי הרשויות הישראליות...

בניה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה

פרסום מס' 483

2018 | מחברים: מעיין נשר...

יובל שנים חלף מאז אוחדה ירושלים, אך כמעט בכל השכונות הערביות שבחלקה המזרחי לא בוצע עדיין הליך של הסדר מקרקעין. בהיעדרו, זכויות הקניין של התושבים, שלעיתים מתגוררים בשטח זה דורות, אינן מוגנות ...

תושבים, לא אזרחים - ישראל וערביי מזרח-ירושלים, 1967-2017

פרסום מס' 470

2017 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, יעל רונן...

ביוני 1967, כשבועיים לאחר מלחמת ששת הימים, נקבע 'איחוד ירושלים', שמשמעותו היתה למעשה צירופה של העיר הערבית, שהיתה תחת שלטון ירדן, לתחומי ישראל. באותה העת נקבעה ההחלטה לתת לערביי מזרח-ירושלים...

הפוטנציאל הכלכלי והחברתי של יציאת נשים ערביות בירושלים לעבודה

2018 | מחברים: יובל שיפטן, ימית נפתלי...

בשנים האחרונות פעלה הממשלה להעלאת שיעור התעסוקה בישראל בכלל ובקרב נשים ערביות בפרט. לאור זאת, שיעור התעסוקה הכללי עלה בעשור האחרון, וכך גם שיעור התעסוקה של נשים ערביות, שעלה ל-35%. עם זאת, ב...