מיפוי ההון האנושי בקרב צעירים וצעירות ממזרח ירושלים

פרסום מס' 581

2022 | מחברים: נטע פורזיקי

שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

פרסום מס' 561

2021 | מחברים: דגנית לוי