בין מזרח למערב: המלצות לצמצום פערים במערך התפתחות הילד במזרח ירושלים

פרסום מס' 583

2022 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג, דגנית לוי

מגלים את מזרח ירושלים

פרסום מס' 547

2021 | מחברים: ד"ר אמנון רמון