חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים

פרסום מס' 535

2020 | מחברים: מליחה זגייר, אלישבע מיליקובסקי

פוטנציאל לימודי הנדסאות לנשים ממזרח ירושלים

פרסום מס' 548

2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן