השכונות הערביות במזרח ירושלים: מחנה פליטים שועפאט

פרסום מס' 497

2019 | מחברים: מוראד נתשה

השכונות הערביות במזרח ירושלים: כפר עקב

פרסום מס' 494

2018 | מחברים: אחמד אסמר

גדר הביטחון בירושלים: השלכות על העיר ותושביה

פרסום מס' 107

2006 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, קובי מיכאל, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר אמנון רמון