הישארו מעודכנים
סגור
29 דצמבר

| 2020 | 10:00

מעבדת מרחבים משותפים בירושלים – היבטי תכנון וקהילה

  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • דיגיטלי
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • דיגיטלי
מעבדת מרחבים משותפים בירושלים – היבטי תכנון וקהילה

ההכרה בירושלים כעיר מעורבת, דורשת חשיבה והתייחסות לצרכים המגוונים והשונים של כל קבוצת אוכלוסייה אך דורשת גם חשיבה על המרחבים המשותפים. מרחבים משותפים הם אלו בהם קבוצות האוכלוסייה נפגשות באופן אורגני. בעיר מעורבת, יש להבין כיצד האוכלוסיות ישתמשו יחדיו במרחב הציבורי באופן חיובי. אירוע זה הינו אירוע שיא בתחום המחקר של מרחבים משותפים בו עוסק מכון ירושלים בשנים האחרונות, בתמיכת קרן קונרד אדנאואר ובשיתוף פעולה עם המחלקה לעבודה קהילתית ומנהל תכנון בעיריית ירושלים.

המעבדה, בה השתתפו כ-100 קובעי מדיניות ונציגים העוסקים בתחום בירושלים, עסקה בשאלות הבאות:

  • כיצד יוצרים מרחב מכיל ונגיש לאוכלוסיות מגוונות?
  • מהם החסמים וההזדמנויות לקידום מדיניות המאפשרת ומעודדת מרחבים משותפים בירושלים?
  • כיצד הרשויות השונות והארגונים הפועלים בעיר יכולים לסייע ולהסתייע אלו באלו בקידום התחום של מרחבים משותפים בעיר?

מטרת המעבדה היתה לייצר חשיבה עירונית רוחבית בכל הנוגע לאינטראקציה בין האוכלוסיות בחיי היום-יום ולבחון את הדרכים לפיתוח מרחבים משותפים בירושלים.
בשלוש השנים האחרונות השתתפו אנשי מקצוע מעיריית ירושלים העוסקים בעבודה קהילתית ובתכנון עירוני בסדנאות יישומיות אשר נערכו במכון בנושא מרחבים משותפים. בסדנאות פותחו: שפה, ידע ויכולות, בניהול ותפעול מרחבים משותפים בירושלים, בהיבטים תכנוניים ובהיבטים קהילתיים. המעבדה היוותה צעד נוסף במאמץ להפוך את התיאוריה לפרקטיקה, אותה ניתן ליישם בעיר מעורבת ומאתגרת כמו ירושלים. 

נייר הרקע לדיון

דוח מסכם מלא של האירוע צפוי במהלך הרבעון הראשון של 2021. 


מירושלים לבלפסט וחזרה – סיכום מסע 2019 – גלית רז דרור