סגור

במלאת שלושה שבועות לפרוץ מלחמת חרבות ברזל (שהחלה בשבת ה-7.10.2023) נראה שהמצב במזרח ירושלים רגוע יחסית בהשוואה לחזיתיות האחרות בדרום, בצפון ואף בגדה המערבית. אולם, כפי שהראינו מסמך המדיניות הקודם, תמונה זו מסתירה בעיות קשות שרוחשות מתחת לפני השטח, חלקן בעיות יסוד שהוחמרו בתקופת המלחמה וחלקן קשיים שהתעוררו בתקופת החירום.

תאריך פרסום: 02 בנובמבר 2023
מחברים: ד"ר אמנון רמון, ד"ר מריק שטרן

רקע

ביום שלישי, 31 באוקטובר 2023, ערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשיתוף קרן נאומן מפגש אשר עסק בבעיות בתחומי הכלכלה והתעסוקה במזרח ירושלים בימי המלחמה ובתקופת החירום.

במפגש נטלו חלק כ-100 משתתפים ועלו מספר קשיים מרכזיים אשר פוגעים באופן ניכר בזכויות העובדים המזרח ירושלמים במעברים הביטחוניים, בהגעה לעבודה, בביטחון האישי ובשגרת העבודה של המועסקים, ובפרט של אלו שעובדים במערב העיר. קשיים אלו פוגעים הן ביכולת ההשתכרות של משפחות רבות ממזרח ירושלים בתקופת חירום זו והן ביכולת התפקוד של מקומות העבודה במערב העיר. יתרה מכך, מצב מתמשך של אבטלה ותת-תעסוקה במזרח ירושלים צפוי לייצר לאורך זמן תסיסה חברתית ופוליטית, אשר עשויה לבוא לידי ביטוי בהתפרצות אלימה ובטרור. (ראו פירוט במסמך המלא)

למסמך המלא


סיכום המלצות מדיניות

 1. סוגיית המעברים

  סוגיית המעברים הביטחוניים עדיין רחוקה מפתרון, והיא מקשה מאוד על כניסת עובדים בעלי תושבות ישראלית (תעודת זהות כחולה) אל מקומות העבודה בתוך העיר. פקקים ארוכים נוצרים מדי בוקר בכניסה למעבר קלנדיה, וההמתנה בו אורכת שעתיים-שלוש ולפעמים אף יותר. בעיות דומות קיימות גם במעבר למחנה פליטים שועפאט, שם פתוחים רק נתיב אחד או שניים למעבר כלי רכב. ההערכה היא שבין 10,000 ל-15,000 מועסקים ערבים המתגוררים בשכונות שמחוץ לגדר אינם מגיעים למקומות העבודה בימים אלו או מגיעים באיחור. קשיים דומים קיימים גם במעבר תלמידים ומורים משכונות אלה לבתי הספר המצויים בתוך העיר.אנו ממליצים לפתוח מסלולים נוספים ולהקצות משאבים שיאפשרו תנועה מהירה ככל האפשר. כמו כן, אנו מציעים לשקול הקמת צוות עבודה מיוחד של כל הגופים הביטחוניים והאזרחיים שיש להם נגיעה לתפעול המעברים, אשר יפעל להקלה משמעותית הן במעבר קלנדיה והן במעבר למחנה פליטים שועפאט. חשוב שהמידע על סגירה ופתיחה של המעברים יועבר בצורה רשמית, שקופה ואמינה לתושבים המזרח ירושלמים על ידי הרשויות השונות, אולי באמצעות אפליקציה ייעודית.

 2. ביטחון אישי

  שמירה על תחושת הביטחון של תושבי מזרח ירושלים ושמירה על יכולתם להגיע בבטחה למקום העבודה ולחזור ממנו בשלום – הן תנאי הכרחי לשמירת השקט הביטחוני וחיי הכלכלה בעיר. הבנה זו צריכה להוביל את פעילות המשטרה גם בתקופת החירום. ניתן לשקול אף לערוך קמפיין ציבורי "חכם" שיעסוק בנושא רגיש זה וידגיש את חלקם של המזרח ירושלמים בתחומים חיוניים כמו מערכת הבריאות ובתי החולים במערב העיר. כמו כן, אנו מציעים לחפש דרכים להבטיח הגעה סדירה של העובדים המזרח ירושלמים למקומות העבודה במערב העיר, ובמיוחד למקומות עבודה חיוניים. ניתן לשקול נקיטת אמצעים דומים לאלה שננקטו בבית החולים שערי צדק (הנפקת אישורים מיוחדים, מתן אפשרות ללינת עובדים ועוד).

 3. תחבורה ציבורית

  יש חשיבות עצומה להפעיל את התחבורה הציבורית במזרח ירושלים גם בתקופת החירום כדי לאפשר הגעה למקומות העבודה ובתי הספר. נראה שיש לשקול מעורבות גדולה יותר של נציגי תכנית אב לתחבורה ומשרד התחבורה בנעשה בתחבורה הציבורית במזרח העיר ובהשפעה על חברות האוטובוסים לתת שירות טוב יותר. בטווח הארוך יותר, יש לשקול גם את שינוי שיטת הסבסוד לחלק מחברות המזרח ירושלמיות והבטחת תדירות גבוהה יותר של הקווים, כולל בשעות אחה"צ והערב, כדי להבטיח חזרת עובדים ממקומות העבודה לביתם באמצעות התחבורה הציבורית.

 4. זכויות עובדים ומיצוי זכויות

  כדי להבטיח את שמירת זכויותיהם של העובדים, חשוב ששירות התעסוקה, ביטוח לאומי ורשות האוכלוסין ימשיכו לפעול במזרח ירושלים גם בתקופת החירום באמצעות שירותים מקוונים לצד שירותים פיזיים – ככל שהדבר יתאפשר. כמו כן, אנו מציעים להפעיל "קו חם" בערבית לסיוע לעובדים ולפנייה בנושאים של מיצוי זכויות. יוזמות כאלה כבר ננקטו על ידי ארגוני חברה אזרחית, והגופים הממסדיים יכולים להיעזר בהם.

 5. מיתון מתחים במקומות העבודה

  מהמפגש עלה כי במקומות העבודה הגדולים נעשה מאמץ מודע לפעול למיתון מתחים בדרכים שונות, לעיתים באמצעים שפותחו על יד גופים שונים כמו מרכז אקורד באוניברסיטה העברית. אנו מציעים לנסות לפעול בדרכים דומות גם בארגונים קטנים ובינוניים, בסיוע העירייה וגופים נוספים. כמו כן, אנו ממליצים לקיים כנס גדול עבור מעסיקים ירושלמים, אשר יעסוק בניהול המתחים במרחב עבודה מעורב. המסר המרכזי צריך להיות הדגשת מקומם המרכזי של העובדים המזרח ירושלמים בשוק התעסוקה ותרומתם הגדולה לכלל הכלכלה העירונית.