הישארו מעודכנים

  סגור
  23 יוני

  | 2022 | 09:30

  יום עיון למשרדי הממשלה ולעיריית ירושלים בנושא מזרח ירושלים

  • למוזמנים בלבד
  • מרכז אוניברסיטת נוטרדאם - המכון האקומני טנטור
  • למוזמנים בלבד
  • מרכז אוניברסיטת נוטרדאם - המכון האקומני טנטור
  יום עיון למשרדי הממשלה ולעיריית ירושלים בנושא מזרח ירושלים

  ב-23.06.22 נערך יום עיון למשרדי הממשלה ולעיריית ירושלים בנושא מזרח ירושלים, במרכז אוניברסיטת נוטרדאם – המכון האקומני טנטור.

  יום העיון היה מהלך התנעה לבניית התכנית הממשלתית הבאה להשקעה במזרח ירושלים. את בניית תכנית החומש הבאה מובילים ארבעה שותפים – משרד ירושלים ומורשת, עיריית ירושלים, אגף החומש בפמ"י ומכון ירושלים למחקרי מדיניות.

  מטרת יום העיון הייתה הפקת לקחים מתכנית החומש הנוכחית לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים (3790), שעומדת לקראת סיום, וחשיבה לקראת בניית תכנית החומש הבאה. לשם כך הוזמנו נציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, מהעירייה ומגופים נוספים הקשורים להחלטה.

  את יום העיון פתחו בדברי ברכה אסף יזדי, סמנכ"ל משרד ירושלים ומורשת; ירון תורן מהאגף למדיניות ותכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים; ד"ר דוד קורן, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות; אברהם בורג, יו"ר הכנסת לשעבר, שהסביר אודות הקמפוס שבו התקיים האירוע.

   


  מה למדנו ממחקרי 3790?

  לאחר דברי הפתיחה, הועברו ארבע הרצאות קצרות שהציגו מקרי בוחן הנוגעים לנושאים שונים ולקחים שנלמדו מתכנית החומש הנוכחית (3790) – 

  • נתוני סקר איכות חיים | ירון תורן, אגף למדיניות ותכנון אסטרטגי, עיריית ירושלים
  • מבט על תעסוקה ומועסקים | בני פפרמן ונטע פורזיקי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
  • מה למדנו על השתלבות בתעסוקה איכותית? | אפרת סער, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
  • מתן שירותי בריאות | דגנית לוי ומליחה זגייר, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

       


  תהליך תכנון החלטת הממשלה הבאה

  ליבו של היום עסק בקווים מנחים לתכנון תכנית החומש הבאה.

  אסף יזדי, סמנכ"ל משרד ירושלים ומורשת, פתח בהצגת דגשים שלשיטת המשרד צריכים להוביל את מהלך בניית התכנית. 

  אחריו פירטו אהוד פראוור, ראש צוות חברה ואוכלוסיות במכון ומשה קפטובסקי, מנהל צוות החומש בפמ"י, את מתווה העבודה המתוכנן. בדבריהם שמו דגש רב על הצורך לא להעתיק את מה שנכתב בתכנית הקודמת, אלא לפתוח את הכל לחשיבה מחודשת, וכן את ההכרח להביא כל הזמן את הקולות מן השטח לתוך בניית התכנית – בהיוועצויות ושיתוף רחבים ומקצועיים ככל שניתן. 


  מיד לאחר הצגת מתווה העבודה המתוכנן התפצלו המשתתפים לשולחנות דיון תחומיים – חינוך והשכלה גבוהה; כלכלה, מסחר, תיירות ותעסוקה; השפה העברית; תחבורה ותשתיות; איכות חיים ושירותים לתושב.

  בשולחנות חולקו למשתתפים דפי רקע לפי הנושאים השונים, וכן חולק דף מידע המספק תמונת מצב כללית באמצעות מקבץ של נתונים סטטיסטיים על העיר ירושלים בכלל ועל האוכלוסייה הערבית בעיר בפרט.

  • חינוך והשכלה גבוהה | ד"ר דוד קורן, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות

  לדיון נלווה מסמך בנושא מערכת החינוך במזרח ירושלים לצפייה במסמך

  • כלכלה, מסחר, תיירות ותעסוקה | בני פפרמן, חוקר כלכלי בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות
                                                          מסעדה ג'בר, ראש תחום תעסוקה בצוות החומש, פמ"י

  לדיון נלוו שני מסמכים – מסמך בנושא תעסוקה וחסמי השתלבות בראייה שכונתית לצפייה במסמך

                                             מסמך בנושא תעסוקת נשים אקדמאיות ממזרח ירושלים לצפייה במסמך

  • השפה העברית | משה קפטובסקי, מנהל צוות החומש, פמ"י

  לדיון נלווה מסמך בנושא ידע בשפה העברית בקרב תושבי מזרח ירושלים לצפייה במסמך

  • תחבורה ותשתיות | ירון תורן, אגף למדיניות ותכנון אסטרטגי, עיריית ירושלים

  לדיון נלווה מסמך בנושא תחבורה במזרח ירושלים לצפייה במסמך

  • איכות חיים ושירותים לתושב | חגית שיוביץ ורחלי נבנצל, אגף למדיניות ותכנון אסטרטגי, עיריית ירושלים

  לדיון נלווה מסמך בנושא איכות חיים במזרח ירושלים לצפייה במסמך


  בהמשך ליום עיון זה, מתוכננים דיונים רבים נוספים בנושאים שטרם נערכה בהם העמקה כמו תכנון ובנייה או צעירים, שמטרתם לערב קולות רבים ככל האפשר של הגורמים הרלוונטיים במזרח העיר – נציגי ונציגות ציבור, ארגוני חברה אזרחית, גופי ביטחון, משרדי ממשלה שלא היו שותפים ביישום 3790 ועוד. 

  כל זאת בכדי להניח על לשולחנה של הממשלה החלטה מגובשת שתנוסח לאחר חשיבה מעמיקה ככל שניתן, בתחילת שנת 2023.