הישארו מעודכנים

  סגור
  08 יולי

  | 2018 | 08:00

  סדנת הכשרה בפיתוח מרחבים משותפים בירושלים

  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים באנגלית
  • מתקיים בחו"ל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים באנגלית
  • מתקיים בחו"ל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  סדנת הכשרה בפיתוח מרחבים משותפים בירושלים
  תדמיתה הציבורית של ירושלים ברחבי הארץ והעולם, כמו גם בעין המחקר הגיאוגרפי העירוני – היא של עיר מחולקת בעלת דפוסי הבדלות קשיחים בין האוכלוסיות הגרות בה ובמיוחד הבדלות ברורה בין האוכלוסיות היהודיות והפלסטיניות/ערביות המתגוררות בה. אולם בעשור האחרון, ובעיקר בעקבות הקמת גדר ההפרדה, התלות הכלכלית, הפער בתשתיות והעדר האפשרויות מביא מזרח ירושלמים רבים להשתמש בתשתיות העירוניות של מערב ירושלים. ניתן להבחין בנוכחותם הגוברת של תושבי מזרח ירושלים במרחבי הציבור והמסחר של מערב העיר כגון מקומות עבודה, קניונים ומתחמי מסחר ופארקים ציבוריים. כך נוצרים מרחבי מפגש בלתי מתוכננים בין האוכלוסיות בעיר. על רקע הפחד, החשדנות והעדר האמון בין האוכלוסיות – מרחבי המפגש עשויים לייצר מפגש לעומתי ואף אלים – אך הם מציעים גם הזדמנות למפגש חיובי ומשנה תפיסות קדומות.
   
  לאור זאת, מכון ירושלים למחקרי מדיניות שם כמטרה לקדם את חקר המרחבים המשותפים בירושלים. חיזוק מימדי המפגש החיובי בין האוכלוסיות עשוי למנוע התדרדרות ברמת העוינות הבין-קבוצתית, חיזוק יציבות המרקם החברתי בעיר ועידוד בניית חברה משותפת.
   
  מטרתנו היא לייצר כלי מדיניות ועבודה אשר ישמשו את מקבלי ההחלטות בירושלים לטובת פיתוח מרחבים משותפים שמייצרים מפגש חיובי. אנו מקווים לייצר שיח חדש בעיר –  שהופך את המציאות המורכבת של ירושלים למציאות ברת קיימא שתאפשר שגשוג לכלל הקהילות בעיר. 

  סדנאות החקר

  מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשיתוף עם קרן קונראד אדנאואר (יוזמת קולק-אדנאואר) מפתח  ידע ויכולות בנושא באמצעות סדנת "מרחבים משותפים" המיועדת לאנשי מקצוע, מתכננים ועובדים קהילתיים, אשר מרכז עיסוקם הוא אוכלוסיית ירושלים. במהלך הסדנאות נלמדות סוגיות תיאורטיות ונידונים מקרי בוחן העוסקים בהתמודדות עם מרחבי מפגש בערים מעורבות בעולם ובארץ. 
   

   

   

  תכני סדנאות בעבר – מרחבים משותפים

  בסדנת המחקר ב-2018 השתתפו כ-20 מתכנני הרובע והשכונות של עיריית ירושלים. בסיום הסדנה המשתתפים יצאו לסיור לימודי בבלפסט בצפון אירלנד. הסיור עסק בשאלה כיצד רשויות ממשלתיות, רשויות עירוניות וקהילות מקומיות מתמודדות עם פיתוח מרחב ציבורי משותף בעיר משוסעת, בין קהילות בקונפליקט.
   
  בסדנת המחקר ב-2017 השתתפו מתכננים ופעילים חברתיים, ישראלים ופלסטינים, תושבי ירושלים. תכני הסדנא כללו הרצאות של פרופ' מנחם קליין על ההיסטוריה של יחסי יהודים וערבים בירושליםפרופ' דניאל בר-טל על התשתית הפסיכולוגית של הסכסוך הישראלי-פלסטיניפרופ' ראסם חמאייסי על תכנון ועירונית בחברה הערבית בישראל, ופרופ' פראנק גפיקין מבפלסט על פיתוח מרחבים משותפים בצפון אירלנד.  הסדנא התקיימה בהובלת חוקרי המכון מריק שטרן ויערה איסר.